Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til Justis- og beredskapsdepartementet ang. utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter.

Publisert 15. februar 2019

Justis- og beredskapsdepartementet sendte dette på høring – Utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter – gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett, jf. vedlagte høringsbrev, høringsnotater og adressatliste.

Høringsbrev
Høringsnotat
Uoffisiell oversettelse av direktiv 2016
Høringsliste

Høringssvaret fra LMI