Industrien i Arendalsuka – onsdag

Onsdagen i Arendal har vært spekket med spennende helsetemaer, og LMI og medlemsselskapene har arrangert hele sju møter.

Publisert 14. august 2019

Helsenæring – dette skal vi bli best på


HELSENÆRINGSDEBATT: Fra venstre ordstyrer Elisabeth Kirkeng Andersen fra Radforsk, Jonas Einarsson (Radforsk), Karita Bekkemellem (LMI), Jan Frich (Helse Sør-Øst), Ruth Grung (Ap), Torill Eidsheim (H) og Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet).

Tiden er inne for å slippe oss til: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, deltok i podcast-debatten Helsenæring – dette skal vi bli best på, under Arendalsuka på onsdag, hvor hun fremhevet behovet for mer offentlig-privat samarbeid i helsesektoren.

Les hele artikkelen

INSPIRE: Hva skjer med helsetjenesten når vi får fasiten om bruk av kreftlegemidler?

INSPIRE: Karita Bekkemellem tegner og forklarer verdiene av offentlig-privat samarbeid.

INSPIRE: – Nå går vi fra en overordnet politikk til konkrete løsninger: Personvern, hva som skjer når informasjonen kommer på bordet og hva dataene vil vise, ble diskutert under INSPIRE-møtet i Arendal tirsdag.

Les hele artikkelen

Unge oppfinnere: Fremtidens kreftmedisin gjennom barns fantasi

Unge oppfinnere sammen med Kreftforeningen og BMS.

Hvordan ser fremtidens kreftmedisin ut? Kanskje er det bittesmå supermenn som flyr rundt inne i kroppen og kjemper mot den slemme kreftskurken? Eller er det en mirakelpille som gjør deg frisk med én gang? Kanskje kan alle få en vaksine mot kreft allerede når de blir født?
Bristol-Myers Squibb, Kreftforeningen og Unge Oppfinnere bidro til å slippe løs barnas fantasi på møtet Unge oppfinnere: Fremtidens kreftmedisin gjennom barns fantasi .

Diagnostikk og behandling av blodkreft: hvor står vi i dag & hva vil fremtiden bringe?

BLODKREFT: det stod folk nesten ut i gangen da Celgene hadde sitt arrangement om blodkreft.

Celgene, i samarbeid med Blodkreftforeningen og Oslo Economics, pekte på at kreft er den sykdommen som gir befolkningen størst helsetap. Samtidig forskes det stadig fram nye behandlinger som gir godt håp om lengre levetid og høyere livskvalitet. Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen, Universitetet i Oslo og Oslo Economics innledet med å se på behandling, overlevelse og kostnader ved blodkreft og viste statistikk som sa at norske pasienter har mindre tilgang til den nyeste i behandlingen i forhold til pasienter i de fleste andre vestlige land.

Legemidler: Billigst mulig – til hvilken pris?

LEGEMIDDELPRISER: Line Walen fra LMI diskuterer legemiddelpriser med moderator Erik Aasheim.

Line Walen, seniorrådgiver i LMI, deltok på arrangementet som tok et grundig blikk på prisutfordringene knyttet til nye legemidler. I regi av Pfizer og Bayer, gav Walen en grundig introduksjon til diverse problemstillinger knyttet til den norske betalingsmodellen.

Fremtidens behandling: Innovasjon for den enkelte – utfordring for fellesskapet?

HELSEDATA: Menon Economics trakk frem INSPIRE som et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid.

Takeda inviterte til en samtale i samarbeid med sentrale aktører hvor søkelyset ble rettet mot helsedataens rolle i fremtidens behandling. Erland Skogli i Menon Economics og Marianne Braaten, programleder, i Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse, snakket om helsedata og hvordan vi kan utnytte dem, samt gjøre dem mer tilgjengelige. Møtet ble avsluttet med en debatt om muligheter og utfordringer rundt persontilpasset medisin og helsedata.

Ja til pakkeforløp hele veien hjem – er kommunene klare?

PAKKEFORLØP: Siri Lill Mannes ledet møte om pakkeforløp

Regjeringen vil innføre nye pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse, og muskel- og skjelettlidelser. I tillegg skal det i løpet av de neste tre årene etableres egne pakkeforløp for «kreftpasienter hjem». Siri Lill Mannes ledet arrangementet Ja til pakkeforløp hele veien hjem – er kommunene klare? Norsk Revmatikerforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Novartis var arrangører.

Et pakkeforløp skal gi pasientene trygghet for et forutsigbart pasientforløp med riktig behandling til riktig tid, og med tydelige frister og målbar gjennomføring. Hittil er det lansert nær 40 pakkeforløp, de fleste for ulike typer kreft, men også flere på områder som psykisk helse, rus og hjerneslag.

Mens etablerte pakkeforløp hovedsakelig gjennomføres i sykehusene (spesialisthelsetjenesten) vil de nye pakkeforløpene i større grad involvere fastlegene og kommunene (primærhelsetjenesten).

Veien videre fra helsenæringsmeldingen


PARTNERSKAP: Katja Dahl Murhpy fra AmCham ledet møtet om veien videre fra helsenæringsmeldingen

American Chamber of Commerce holdt et arrangement på Clarion hotel. Der ble det diskutert hvordan man skulle gå videre etter helsenæringsmeldingen, og hvordan norske pasienter vil få nytte av et sterkere partnerskap mellom myndigheter og industri. Nå må visjoner bli til realitet, var budskapet.

Med i møtet hadde de fått med seg Sveinung Stensland (Helse- og omsorgskomiteen), Tom-Christer Nilsen (Næringskomiteen), Sveinung Tornås (Innovasjonssjef Sunnaas Sykehus), Ans Heirman (MSD), Aksel Reksten (GE Healthcare), Atle Bergfjord (Capgemini).