Finner nye løsninger i en vanskelig tid

- Vi har donert alle våre munnbind og beskyttelseshansker til norske sykehus, for de trenger det mer enn oss, sier daglig leder i Novartis Norge, Veronika Barrabes.

Publisert 24. mars 2020
HJEMMEKONTOR: Veronika Barrabes jobber, som de fleste andre nå, fra hjemmekontoret. Her i selskap med sønnen Jaran.

Novartis er et av verdens største legemiddelselskaper og har rutiner på krisesituasjoner. En egen krisegruppe, Novartis Emergency Management, er opprettet for å kunne reagere raskt når det for eksempel oppstår brann i en av selskapets fabrikker. Da koronautbruddet i Kina var et faktum, bestemte krisegruppen at alle lokale kontorer skulle kjøpe inn munnbind og hansker til ansatte og deres familier, for å unngå smitte og dermed ha større sjanse til å opprettholde produksjon, studier og forsyning.

– Men da det ble kjent at helsepersonell manglet slik beskyttelsesutstyr her hjemme, bestemte vi oss for å donere det til Sykehusinnkjøp, som var her og hentet 10 000 munnbind og 500 pakker med beskyttelseshansker, forteller Barrabes.

Bidrar i kampen

Novartis har opprettet et fond (COVID-19 Response Fund) på til sammen 20 millioner dollar, som vil støtte lokalsamfunn og helsevesen rundt om i verden med inntil 1 million dollar. Dette gjelder også for Norge. De deltar også i et forskningssamarbeid med blant andre Bill & Melinda Gates Foundation og Innovative Medicines Initiative (IMI).

– Vi har også åpnet vårt forskningsbibliotek for andre forskere, slik at alle molekyler som kan bli nyttige i kampen mot det nye koronaviruset blir tilgjengelig for alle som vil forske på dem, sier Barrabes.

Leverer studiemedisin hjem til pasientene

Når det gjelder kliniske studier generelt, er det vanskelige tider. Mange studier stoppes, eller settes på vent, noe som får konsekvenser for en rekke pasienter. 

– Vi har utfordringer med alle våre 35 pågående studier, og jobber iherdig med at disse kan fortsette slik at øvrig forskning ikke stopper opp som følge av virusutbruddet. I så stor grad vi kan, tenker vi nytt med digital oppfølging og lignende alternativer, slik at flest mulige studier kan fortsette i henhold til studieprotokoll. Vi har også fokus på å rekruttere nye pasienter til studier hvor det ikke finnes noe alternativ behandling for pasientene. Samtidig har vi full forståelse for at helsevesenet må prioritere å forberedelse seg til behandling av COVID-19-pasienter. Forhåpentligvis kan vi finne løsninger sammen som gjør at færrest mulig studier blir påvirket. For eksempel starter vi denne uken med å levere studiemedisin hjem til pasientene, sier Barrabes.

På kontoret i Nydalen i Oslo jobber det 130 leger, biologer, farmasøyter, økonomer og jurister, innen terapiområdene onkologi, luftveier, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer og immunologiske sykdommer. I likhet med store deler av Norge jobber de fleste av dem nå fra hjemmekontor. Deres viktigste oppgave nå er å få alle medisinene dit de skal, og kriseplanen har som mål å først sikre kritisk personell – de som jobber med kvalitetssikring, regulatorisk og logistikk.

– Hovedprioriteringene i legemiddelindustrien nå er å sikre at legemidlene fortsatt kommer frem til den enkelte pasient, at forskning på andre terapiområder fortsetter og at det utvikles en vaksine eller et antiviralt legemiddel raskest mulig mot coronaviruset, sier Barrabes.

Aldri så galt

Hun tror det vil komme noe godt ut av dette på sikt.

– Nå har vi alle brukt en uke på skjønne digitale medier, og mange har hatt en bratt læringskurve. Når det gjelder kliniske studier prøver vi å gjennomføre flest mulig oppfølgingsbesøk og -møter digitalt. Jeg tror et resultat av denne krisen blir at det blir mer vanlig med telemedisin, videomøter og samling  og deling av helsedata. Det er mye å spare for helsevesenet dersom ikke alt må foregå ansikt til ansikt. Fastlegene har hatt tusenvis av videokonsultasjoner de siste dagene, og folk blir bedt om å registrere symptomer inn i et nytt register. Kanskje deling av helsedata får et nødvendig puff. Både Novartis og flere ander selskaper deler nå sine forskningsbiblioteker. Koronapandemien vil etterlate dype sår, men også gi verden et dytt i riktig retning, sier Veronika Barrabes.

Om Novartis

Novartis globalt har rundt 120 000 ansatte, og er et av verdens største legemiddelselskaper. Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR), med over 6000 forskere og helsepersonell fordelt over mange land, er innovasjonsmotoren I Novartis. Hovedkontoret ligger i Sveits, men selskapet har ansatte i 142 land. Hvert år bruker Novartis rundt 10 milliarder dollar på forskning og utvikling av nye legemidler.

Les også:

Brenner for bransjen

Legemiddelfabrikk frykter stengte grenser

Legemiddelindustriens innsats mot koronautbruddet

Oppdatert kommunikasjon med helsepersonell og sykehus