Bygger verdens første bakteriofagfabrikk

Fredag la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen i det som skal bli verdens første legemiddelfabrikk for bakteriofager – et potensielt alternativ til antibiotika.

Publisert 10. august 2020

Det er Stim AS, med direktør Jim-Roger Nordly i spissen, som skal bygge hovedkontor og legemiddelfabrikk helt nede i sjøkanten i Leknes i Lofoten. Byggingen starter allerede denne uken og planen er å være klare til innflytting i november 2021. Forsknings- og utviklingsavdelingen vil fremdeles ligge på Ås, og ledes av forskningsdirektør i Stim og i søsterselskapet ACD Pharmaceuticals, Hans Petter Kleppen.

VITNER: Karita Bekkemellem (f.v) i LMI, Kirsten Bolle i Stim, forskningsdirektør Hans Petter Kleppen i Stim/ACD Pharmaceuticals og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, var alle vitne til grunnsteinsnedleggelsen.

En del av løsningen

– Bakteriofager kan bli et viktig verktøy i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. Vi har vist at det er mulig å få bakteriofager til å fungere, og det ligger et fantastisk potensial i å ta denne kunnskapen videre til humanhelse og dyrehelse. Det vil kreve mye jobb, og det vil kreve samarbeid mellom ulike fagmiljøer, det offentlige og det private. Vi ønsker å være en del av løsningen på verdens største folkehelseproblem: antibiotikaresistens, sier Kleppen. 

Han har forsket på bakteriofager siden 2005 og sier denne typen virus kan bidra til å redusere antibiotikaresistens og utslipp av antibiotika ved å erstatte antibiotika som foretrukket behandlingsform, redusere behovet for antibiotikabehandling ved å forebygge og redusere bakterievekst, og ved å brukes som kombinasjonsbehandling. Bakteriofager kan også være et nytt sistelinjeforsvar mot multiresistente bakterier ettersom resistensmekanismene mot bakteriofager er forskjellige fra mekanismer for antibiotikaresistens.

Stim har vært en aktør i norsk havbruk i 30 år, og i 2018 lanserte selskapet via søsterselskapet ACD Pharmaceuticals verdens første bakteriofagbaserte produkt for bruk i fiskeoppdrett.

Imponert statsminister

Erna Solberg er imponert over hva selskapet har fått til. Hun er også imponert over norsk oppdrettsnæring når det gjelder å forebygge antibiotikaresistens.

TOPPMØTE PÅ SJØEN: Erna Solberg lyttet oppmerksomt da flere innledere og et bredt panel diskuterte muligheter og utfodringer ved bakteriofager.

– Denne oppgaven har norsk oppdrettsbransje tatt på største alvor. Helt siden 80-tallet har det vært gjort en betydelig innsats for å utvikle vaksiner og forebygge sykdom. Og man har lykkes. Den norske oppdrettsbransjen har det laveste forbruket av antibiotika i verden, og det skal vi altså være stolte av. Det er mange som ikke tror på oss. Det er alltid noen som lager en eller annen historie om at det er masse antibiotika i den laksen vi selger. Men verden er full av sånne nyheter som faktisk ikke er sanne, sa Solberg.

– Hardt arbeid over lang tid

LMIs Karita Bekkemellem var en av flere helsetopper som var invitert til grunnsteinsnedleggelsen og det påfølgende toppmøtet om bord på et hybridelektrisk skip.

– Jeg har fulgt arbeidet deres i mange år, og det er fascinerende hva dere har fått til. At dere kan realisere en fabrikk, slik dere nå gjør, det handler om hardt arbeid over lang tid fra deres side, og det handler om at fag og politikk har gått sammen de siste årene. De siste årenes politikk har bidratt til å løfte helsenæringen, og det er kanskje resultatet av det vi ser her i dag.  Men vi må løfte det til noe mer, og da må både det offentlige og det private løfte i partnerskap. Jeg håper vi herfra klarer å levere nye og trygge legemidler til befolkningen på sikt, sa Bekkemellem.

Direktør ved Veterinærinstituttet, Gaute Lenvik, var også imponert over hva Nordly og kollegene har fått til.

– Suksessfaktoren i havsektoren er vaksiner. Forbruket av antibiotika i fiskenæringen i land som Chile, handler om at man ikke har klart å utvikle fiskevaksiner i den grad vi har i Norge. Det at vi nå jobber med bakteriofager handler om å ta i bruk et nytt verktøy i verktøykassa vår. Bakteriofager er våre fienders fiende. Skal vi samhandle og samarbeide med bakteriofagene, må vi vite at de er allierte. Da må vi ha kunnskap og kompetanse om dem. Det har vært for lite forskning på, og kunnskap om, bakteriofager, også i Norge. Vi har opprettet et Phd på Veterinærinstituttet, og Stim skal være veileder der. Å se et næringsliv som tar en risiko som den Stim gjør ved å satse så stort på dette, er vanvittig imponerende, sa Lenvik.

Til stede på toppmøtet var også fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, professor og tidligere leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, prorektor Kenneth Ruud samt professor Gunnar Simonsen ved Universitetet i Tromsø, administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Schumacher, flere fra sjømatnæringen og Innovasjon Norge, samt generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

– Vi trenger det så sårt

Stenstadvold Ross tegnet et bilde av hvordan kreftpasientbehandlingen ville sett ut uten antibiotika.

– Kreftpasienter får ofte infeksjoner i løpet av behandlingsperioden, og infeksjoner kan ta liv. Noen må behandles med mange antibiotika samtidig – gjerne bredspektret. Én av fem pasienter bruker antibiotika i løpet av behandlingen sin. Vi går en mørk fremtid i møte hvis vi ikke finner alternativer til antibiotika. Og ikke bare innen kreftbehandlingen. Derfor er det utrolig gøy å være med her i dag og ser at noen tør å satse. For vi trenger det så utrolig sårt, sa generalsekretæren.

Statsminister Erna Solberg hadde fått med seg de regulatoriske utfordringene når det gjelder bakteriofager, og understreket at det gjenstår et enormt forskningsarbeid.

– Da må vi prioritere der vi har mest nytte. Hvor bør vi starte arbeidet, og hvordan unngår vi bieffektene vi enda ikke vet om? Bør man prioritere et smalt område å forske videre på, eller er det mangfoldet som er det viktigste? Og hva kan vi gjøre internasjonalt? Her er det mye vi kan sette oss ned og jobbe videre med, sa statsministeren.

Les også:

Antibiotikaresistens: Er bakteriofager og nytt EU-regelverk en del av løsningen?

Industrien oppretter fond i kampen mot antibiotikaresistens

En ny vår for bakteriofager?

Trenger insentivordninger til antibiotikakampen

Antibiotikaresistens må angripes fra alle kanter