TPI konkurrerer om storinvestering

Investeringen på opptil 70 millioner kroner kan sikre utvidelse, stabile kontrakter og opptil 30 nye arbeidsplasser.

Publisert 17. november 2020
JOBBER OG EKSPORT: -Vi skal allerede ansatte 14 personer, men hvis vi vinner denne konkurransen mot fabrikken i Australia, så vil det bety opptil 30 nye jobber over de neste par årene og ikke minst økninger i eksportinntekter, sier fabrikkdirektør, Craig Sweenie.

Kragerø-baserte TPI Norge, som eies av Australske Palla Pharma, kjemper mot en avdeling i selskapets hjemland om investeringene i fabrikken som vil drastisk øke produksjonskapasiteten av både virkestoff og ferdige legemidler.

Les også: Bekkemellem: – helsenæring er en politisk gavepakke

– Det er investeringer over flere perioder, men felles for dem alle er at det vil bli investert i produksjonsanlegget, som vil øke volum av produktene som produseres. Som et eksempel, så vil en investering på 13 millioner kroner i virkestoffproduksjonen vår, kunne gi oss tregangen tilbake på vår årlige inntjening, sammenliknet med profitt per i dag, forteller daglig leder for TPI i Norge, Craig Sweenie, som også fremhever hva disse investeringene kan betyr for regionen.

Les også: TPI: Fabrikken som lindrer smerte

– Vi skal allerede ansatte 14 personer, men hvis vi vinner denne konkurransen mot fabrikken i Australia, så vil det bety opptil 30 nye jobber over de neste par årene og ikke minst økninger i eksportinntekter.

 – Vi er kontraktsprodusent av både opiatbaserte og ikke-opiatbaserte tabletter til smertebehandling. Av opiattablettene og virkestoffene eksporteres hele 90% ut av Norge, forteller han.

Tøff konkurranse

Utfordringen for selskapet, som i Norge kanskje er mest kjent for å produsere de tradisjonelle Paracet- og Ibux-pakkene, er at myndighetene i Australias region, Victoria, tilbyr gode incentiver for at investeringene fra Palla Pharma-hovedkontoret skal forbli i Australia.

Les også: Grenland vil satse på legemiddelindustrien

– Jeg mener at vi har gode argumenter og kan vise til stort vekstpotensiale her i Kragerø. Vi er allerede SLV-godkjente produsenter av disse produktene og varelinjene for eksport — inkludert etablerte kunder — er etablert. Men der våre Australske kolleger mottar gode incentiver fra nasjonale og regionale myndigheter, skulle vi gjerne utforsket mulighetene for lignende incentiver her i Norge, sier Sweenie.

Han forteller at de er i dialog med Vekst i Grenland, Innovasjon Norge og Kragerø Kommune for å studere muligheter for å motta stipend, tilskudd eller andre støtteordninger, som vil gjøre investeringene i Norge enda mer attraktivt enn i Australia.

– Dette er jo litt relatert til Helsenæringsmeldingen og Norges ambisjoner om å bygge en helsenæring: at det må legges til rette for at vi kan konkurrere internasjonalt for å skape jobber, vekst og eksportinntekter, sier Sweenie.