NorTrials har fått egne nettsider

NorTrials har nå fått egne nettsider, på eget domene, etter å ha hatt midlertidige nettsider under spesialisthelsetjenestens sider. Sjekk sidene du også: nortrials.no.

Publisert 22. november 2022

NorTrials er altså en nasjonal satsing for å øke antall kliniske studier – i samarbeid mellom helsenæring og spesialisthelsetjeneste. LMI, Melanor og de fire regionale helseforetakene er samarbeidspartnere.

Signe Øien Fretland

– Med nye nettsider på eget domene, som inneholder tekst om NorTrials både på norsk og engelsk, tar vi enda et steg mot en bedre markedsføring av satsingen også mot internasjonale aktører. Vi vil fortsette å opparbeide en struktur og utvikle innhold som får fram hva NorTrials er og kan bidra med mot legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri, sier Signe Øien Fretland, leder for NorTrials koordinerende enhet ved Oslo universitetssykehus.

nortrials.no står det informasjon om hva NorTrials er, hvem samarbeidspartnerne er, oversikt over de 6 NorTrials-sentrene, nyheter, møtereferater mm.

Det jobbes nå med å fylle nettsiden med mer innhold, også på engelsk.

NorTrials kan også følges på Instagram.

Les mer:

Mangedoblet antall gastrostudier etter NorTrials-etableringen

NorTrials offisielt lansert: – Fra i dag bør svaret være JA!

Dette er de 6 NorTrials-sentrene

Disse blir legemiddelindustriens representanter i NorTrials