INSPIRE-rapport: Markant endring i behandling av nyrekreft

Ny INSPIRE-rapport viser en tydelig endring i behandlingen av pasienter med nyrekreft med spredning: immunterapi kommer for fullt.

Publisert 27. mars 2023
Figur fra INSPIRE:nyrekreft som viser at langt flere nyrekreftpasienter nå får immunterapi.

I 2019 ble ca 12 % av de med avansert nyrekreft behandlet med immunterapi alene eller i kombinasjon med annen behandling.

I 2021 hadde denne andelen steget til hele 87 %.

– Dette er et godt eksempel på en kreftform der pasientene i løpet av kort tid har fått tilgang til nye, lovende medisiner etter at de ble godkjent, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

INSPIRE-prosjektet er et unikt og banebrytende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, der Kreftregisteret, LMI, Inven2, Kreftforeningen har gått sammen om å kartlegge bruk av medikamentell kreftbehandling. Merck, Pfizer, MSD og Bristol Meyers Squibb, har også deltatt i prosjektet, samt bidratt med finansiering. 

– Nyrekreft er et område hvor det har vært en stor utvikling innen medikamentell behandling de siste årene – noe som også reflekteres i analysene i denne INSPIRE-rapporten: flere får behandling og overlevelsen øker. Det er svært gledelig, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI.

Rapporten viser imidlertid at det kan finnes regionale forskjeller i behandling av nyrekreft, og det kan se ut til at det brukes noe mer immunterapi og mindre tyrosinkinasehemmere i Helse Vest.

– Antallet pasienter som har nyrekreft med spredning i hver region er lavt, så her kan det tenkes at tilfeldige og naturlige variasjoner hos pasientene kan spille inn på resultatene. Men dette er noe det blir viktig å følge med på videre, sier Giske Ursin. 

Denne saken er også publisert på kreftregisteret.no

Stadig bedre overlevelse

Nyrekreft rammer over 900 personer per år, og 2 av 3 pasienter er menn.

Overlevelsen er god for nyrekreft som oppdages tidlig (lokalisert stadium), og over 90 % av disse pasientene overlever sykdommen i fem år eller mer, viser tall fra Kreftregisteret.

– Overlevelsen for nyrekreftpasientene avhenger sterkt av hvor alvorlig sykdomsspredningen er når man først får diagnosen. For de som har metastaser av nyrekreft til andre organer ved diagnosen, er overlevelsen nede i ca 20 %, sier Ursin.

Overlevelsen for pasienter med nyrekreft har økt de siste 15 årene. 

– Og med betydelig økt bruk av avansert medikamentell behandling, håper vi at vi i løpet av de kommende årene får se enda bedre overlevelse for de som har nyrekreft med spredning, sier Ursin. 

– Pasienter med nyrekreft er en av få pasientgrupper innenfor kreft som ikke har organisert seg og dannet en pasientforening. Derfor har vi til nå hatt lite informasjon om hvordan det er å leve med denne sykdommen i Norge, sier Skymoen.

Unikt samarbeid 

Denne siste rapporten fra INSPIRE-prosjektet går altså i dybden på medikamentell nyrekreftbehandling – noe det tidligere ikke har eksistert noen oversikt over. 

– Dette er den tredje og siste INSPIRE-rapporten, og prosjektet har vært en milepæl for offentlig-privat samarbeid der alle har sett viktigheten av å fremskaffe data om medikamentell kreftbehandling. Gjennom flere år nå har dette vært et svært godt samarbeid mellom legemiddelindustrien, Kreftregisteret, Inven2 og Kreftforeningen, sier Skymoen.

Det bekrefter Giske Ursin i Kreftregisteret.

– Samarbeidet i INSPIRE:nyrekreft har vært helt avgjørende for å få til denne kartleggingen, sier hun.

Les også:

INSPIRE:brystkreft lansert

Historisk oversikt over medikamentell kreftbehandling i Norge

INSPIRE: – Gleder oss til fortsettelsen

Kreftform uten kvalitetsregister

Nyrekreft er en av kreftformene der det ikke finnes et kvalitetsregister, i motsetning til de andre store kreftformene.

Det gjør at Kreftregsisteret har færre detaljer om utredningen og behandlingen av disse pasientene.

Lena Holmstrøm

Ett av målene med denne rapporten var å vurdere muligheter og begrensninger i datagrunnlaget for kreftformer uten kvalitetsregister, i tillegg til å få oversikt over medikamentell kreftbehandling ved nyrekreft, forklarer Lena Holmstrøm, prosjektleder i INSPIRE.

– Rapporten viser at Kreftregisterets data kan brukes til å evaluere behandlingsforløp på alle kreftformer, så lenge kjernevariablene er tilstrekkelige, sier hun.

Hun understreker at før man begynner å analysere sykdoms- og behandlingsforløp er det viktig med en mulighetsanalyse, for å forstå hvilke opplysninger som finnes, hvordan de kan brukes og hvilke begrensninger dataene har. 

Fra rapport til rutinemessig rapportering

Den tredje rapporten om medikamentell kreftbehandling i Norge, blir den siste INSPIRE-rapporten. Årsrapportene for kvalitetsregistrene på kreftområdet kommer heretter til å følge opp INSPIRE, ved å bruke dataene rutinemessig i årsrapportene. 

– Alle kvalitetsregistre for kreft kommer å ha analyser av medikamentell kreftbehandling i årsrapportene som publiseres i mai 2023. Medikamentell kreftbehandling blir nå en del av datagrunnlaget i alle kvalitetsregistre fremover, det gleder vi oss til, sier Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene på Kreftregisteret og nestleder på Registerseksjonen. 

Fra sommeren 2023 blir data om medikamentell kreftbehandling være tilgjengelig for søknad hos Kreftregisteret via www.helsedata.no .  

imager6r5.png

 

Last ned rapporten INSPIRE: Kidney cancer her 

Denne saken er også publisert på Kreftregisterets nettsider:

Markert endring i behandling av nyrekreft