Ahus: Store ambisjoner om å få flere hjertestudier til Norge

Akershus universitetssykehus er NorTrials-senter for hjerte- og karsykdommer, og har allerede sett en betydelig økning i industristudier. – Vi har store ambisjoner, sier senterleder Peder Myhre.

Publisert 19. april 2023

Myhre er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og overlege på Hjerteavdelingen ved Akershus universitetssykehus.

– Vi har vært så heldige å bli tildelt rollen som kardiovaskulært senter for NorTrials, og med det har vi fått mandat til å øke norsk deltakelse i kliniske studier på hjerte- og karsykdommer. Hjerte- og karsykdom er fremdeles den sykdommen som tar flest liv, både i Norge og globalt, og det er utrolig viktig at vi fortsetter å forske på – og forbedre – utredning og behandling av disse tilstandene, sier han.

På Ahus har det i mange år vært et godt etablert kardiovaskulært forskningsmiljø, ledet av professor Torbjørn Omland. Med tildelingen som NorTrials-senter for hjertesykdommer er målet en økning på dette spesifikke området.

– Vi har nå planer om å utvikle oss innen kliniske studier initiert fra legemiddelindustrien, hvor vi skal teste nye medikamenter og behandlingsprinsipper som kan være med og gjøre prognosen bedre for våre hjertepasienter, sier Myhre.

Betydelig økning

NorTrials-senteret er organisert i hjertemedisinsk avdeling under Forsknings- og utviklingsseksjonen ledet av professor Henrik Schirmer, og har ansatt en forskningskoordinator og to forskningssykepleiere. I tillegg har seksjonen 5 stipendiater.

I 2018 ble det igangsatt én industristudie ved hjerteavdelingen, i 2022 var tallet 2. Så langt i 2023 er en studie igangsatt, fem er avklart og skal starte opp ila. året og ytterligere en er i feasibilityprosess. Med denne økningen har de også mulighet til å ansette ytterligere en studiesykepleier av inntektene studiene genererer.

– Vi har store ambisjoner for NorTrials cardiovascular både her på Ahus og i resten av landet. Vi ønsker å etablere et samarbeid og et nettverk som gjør at vi sammen kan løfte norsk deltakelse i kliniske hjertestudier, og ser frem til å sammen løfte norsk hjerteforskning, sier Myhre.

Kultur for kliniske studier

Henrik Schirmer forteller at ved hjertemedisinsk avdeling jobber leger med forskningskompetanse og erfaring fra både kliniske studier og studier på medisinsk-teknisk utstyr, inkludert biomarkører.

– Her har vi kultur for å premiere helsepersonell for deltakelse i kliniske studier. Vi har alt av fasiliteter og utstyr som trengs, som ekkokardiografi-lab, invasiv angiografi-lab, CT, MR og PET-CT dedikert til hjerteundersøkelser, og mye annet medisinsk utstyr, sier Schirmer.

Når det gjelder kliniske studier generelt har de en Forsknings- og innovasjonsdivisjon (FID) med god kompetanse på innovasjon og kommersialisering, en egen avdeling for forskningsstøtte og pakkeforløp for kliniske oppdragsstudier som sikrer en profesjonell og effektiv oppstart og gjennomføring av industristudier.

– En annen ressurs vi har er Analyseavdelingen, som kan hjelpe oss med uttrekk fra medisinske journaler basert på inklusjonskriterier, for å se hvor mange vi har av de ulike pasientene. Det gir oss et ganske eksakt estimat – som vi likevel alltid deler på to, for å være realistiske. Vi har også en Divisjon for diagnostikk og teknologi, som bidrar med servicefunksjoner som lab og bildediagnostikk og har sin egen forskningsleder, og vi har forskningslaboratoriet Epigen, som gjør veldig mye spesifikk forskning innen laboratoriemedisin og avansert molekylær forskning. Her er det også en stamcelle-lab, forteller professoren.

Les også:
Dette er de 6 NorTrials-sentrene

Et kraftsenter for kreftbehandling

Mangedoblet antall gastrostudier etter NorTrials-etableringen

Økt industrisamarbeid ved St. Olavs hospital

NorTrials offisielt lansert: – Fra i dag bør svaret være JA!