Uten fiskevaksiner – ingen oppdrettslaks

Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, og havbruk er i dag Norges nest største eksportnæring. Men frisk fisk er helt avgjørende. Der bidrar LMIs medlemsselskaper.

Publisert 17. januar 2024

Atlantisk laks, regnbueørret og sjørøye er alle tre en del av laksefamilien, og disse tre artene står ifølge Store norske leksikon for 98,8 % av all oppdrettsfisk i Norge, målt i verdi. Fisken er en av Norges største eksportvarer, og bidrar med arbeidsplasser, samfunnsbygging, skatteinntekter og eksportinntekter.

Flokkummunitet ekstra viktig hos oppdrettslaksen

Men i likhet med mennesker, kan også fisk bli syke. De kan få vintersår, vibriose, furunkulose, pasturellose og pankreassykdom, for å nevne noen. Takket være fiskehelsebedriftene er det utviklet vaksiner mot mange av sykdommene.

Vi mennesker kan velge om vi vil vaksinere oss, den muligheten har ikke oppdrettslaksen. Der slipper ingen unna. I Norge vaksineres det rundt 450 millioner fisk i året.

– Flokkimmunitet er ekstremt viktig for laks, fordi den står tett sammen i en merd. Vann har dessuten mye større evne til å bære patogener enn luft, derfor viktig at all fisken blir vaksinert, sier Hege Spigseth Hovland i vaksineselskapet Elanco. Hun er utdannet fiskehelsebiolog, og er brennende opptatt av fiskehelse. 

LMI fikk bli med Hovland på besøk til Bremnes Seashore i Trovåg utenfor Haugesund for å se hvordan vaksinering av fisk foregår der. På Bremnes vokser det opp millioner av Salmalaks-babyer. Laksen får svømme rundt i friskt, resirkulert og renset ferskvann med jevn temperatur til den blir rundt 500 gram stor. Da flyttes den over til merder ute i sjøen, forteller Anne Alina Sandvik, veterinær hos Bremnes Seashore.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Etterligner villaksens livssyklus

– Vi etterligner laksens naturlige livssyklus. Villaksen starter de første årene av livet sitt i ferskvann i elvene, først som rogn, så plommesekkyngel, så parr. Etter hvert vil den begynne å søke mot sjøvann: fisken svømmer ut i saltvannet i fjordene og videre ut i sjøen. I løpet av denne ferden smoltifiseres laksen (blir til smolt), forteller hun.

I sjøen tilbringer den 1-4 år av livet sitt, og når den er klar til å formere seg, finner den på imponerende vis tilbake til barndomselva si for å gyte. De fleste dør etter én slik runde, mens enkelte laks kan returnere til havet igjen og gjøre runden på ny.

– Denne runden får ikke oppdrettsslaksen gjøre, men vi etterligner prosessen. Vi begynner i settefiskanlegget i ferskvann, der fisken går frem til smoltifisering, og så setter vi den ut i anlegg i sjøen. Men vi kan ikke vente 5 år på at den skal bli stor nok, så vi utnytter potensialet fisken har til å vokse, og gir den det fôret den trenger for å bli en 5 kilos fisk på ca. ett år. Det gjør vi ved å gi den konstant tilgang på mat, forteller Sandvik.

Maten den får består av en blanding av oljer, fiskemel, korn og soya. Les mer om fiskefôr på Havforskningsinstituttets sider.

Passer godt på Salmalaks-babyene

– Vi passer godt på laksen, for vi ønsker at den skal ha det så godt som mulig – både for fiskens skyld og for forbrukerens skyld, sier Sandvik.

Vaksinering er altså én måte å passe på Salmalaks-rekruttene på. Vaksiner er kanskje ikke så stas å få, men alternativet er verre: Vintersår gir store, åpne sår, pasteurellose gir blodige byller og furunkuluse gir pustevansker, utstående øyne og død.

– Pancreassykdom – eller PD – er også en alvorlig trussel for oppdrettslaksen. Viruset angriper bukspyttkjertelen og de fleste laks som rammes av sykdommen dør eller slutter å vokse. Sykdommen er en av de mest alvorlige virussykdommene som har rammet norsk oppdrettsnæring, og den har medført store tap.

Bedøves før vaksinering

Når fisken skal vaksineres er det veldig viktig at den ikke er smoltifisert enda. Vaksineringen foregår for det meste maskinelt. For å skåne fisken mest mulig, blir den bedøvet og får flere vaksiner samtidig: ett stikk i buken og ett stikk i ryggen, som til sammen inneholder vaksiner mot 7-8 sykdommer – fra flere ulike produsenter.

Flere fiskehelseselskaper som bidrar blant annet med forskning og utvikling innenfor vaksiner og legemidler til fisk, er medlem i LMI: Elanco Animal Health, Pharmaq (en del av Zoetis), ACD Pharma, Benchmark (BMK Animal Health) og MSD Animal Health. Basert på kunnskap fra norsk laksenæring utvikler de høyteknologiske produkter for økt dyrevelferd til et globalt marked.

Vaksinering av oppdrettsfisk er et grunnleggende smitteforbyggende tiltak. Hvis uvaksinert fisk blir satt ut i sjøen, bidrar det til økt fare for sykdomsutbrudd. Det kan føre til at mange fisk dør og til økt bruk av antibiotika.

Kilde: Mattilsynet

Om Elanco:

Elanco er et amerikansk farmasøytisk selskap grunnlagt i 1954. Rundt 9 000 ansatte utvikler og produserer legemidler og vaksiner for kjæledyr, husdyr og fisk i over 90 land. Frem til 2019 var selskapet et datterselskap av Eli Lilly, og det er i dag et av de ledende dyrehelseselskapene i verden, blant topp fire i alle større markeder. I Norge har Elanco 8 veterinærer og fiskehelsebiologer stasjonert rundt om i landet.

Les også:

Hver eneste laks er vaksinert

Lanserte DNA-vaksine