Nyheter LMI (1259)

Rekordmange falske nettapotek ble stengt under Pangea-aksjonen

Rekordmange falske nettapotek ble stengt under Pangea-aksjonen

Aksjonen Pangea er rettet mot salg av falske og ulovlige medisiner og medisinsk utstyr. Operasjonen er arrangert av Interpol og har involvert politi-, toll- og helseforetak i 92 land.

Les mer
Godkjenning av GMO-studier flyttes til HOD

Godkjenning av GMO-studier flyttes til HOD

- Et svært viktig steg for flere studier til Norge, sier LMIs Hege Edvardsen, som er en av initiativtakerne bak arbeidet.

Les mer
Bekkemellem i VG: - Gi helse en verdikommisjon

Bekkemellem i VG: - Gi helse en verdikommisjon

Hva er prisen på et liv, spør VGs leder den 25. august. Det er et vanskelig spørsmål - både samfunnsøkonomisk og moralsk, svarer Karita Bekkemellem.

Les mer
Novartis med unik avtale for å redde mange liv

Novartis med unik avtale for å redde mange liv

Novartis har inngått en unik folkehelseavtale med britiske helsemyndigheter (NHS) med mål om å redusere forhøyet kolesterol og dermed redde mange liv, samt styrke helsenæringen i landet.

Les mer
Salgstall fra Farmastat for august 2021

Salgstall fra Farmastat for august 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Les august-versjonen her.

Les mer
Forsknings- og innovasjonsprogrammet, Horisont Europa, tar imot søknader fra norske bedrifter

Forsknings- og innovasjonsprogrammet, Horisont Europa, tar imot søknader fra norske bedrifter

Norske bedrifter kan søke midler til å delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter på lik linje med bedrifter i EUs medlemsland. 95,5 milliarder euro ligger i potten.

Les mer
Arendalsuka oppsummert - sett fra vår bransje

Arendalsuka oppsummert - sett fra vår bransje

Sol, blide mennesker, men fremfor alt; mange og gode møter arrangert av vår industri.

Les mer
Kronikk: Norsk kreftbehandling rykker bakover

Kronikk: Norsk kreftbehandling rykker bakover

Det skriver Karita Bekkemellem sammen med representanter for LMIs FoU-utvalg, Næringspolitiske utvalg og utvalg for avanserte terapier (ATMP) i en kronikk i Aftenposten.

Les mer
Arctic Bioscience starter samarbeid med hjerneforsker Ole Petter Hjelle

Arctic Bioscience starter samarbeid med hjerneforsker Ole Petter Hjelle

Arctic Bioscience har nå innledet et samarbeid med Ole Petter Hjelle om forskning og faglig formidling av informasjon om Romega og nytten av DHA for hjernen.

Les mer
Store utfordringer rundt samarbeidskultur

Store utfordringer rundt samarbeidskultur

Karita Bekkemellem, Sveinung Stensland (H) og Tuva Moflag (Ap) pekte på manglende samarbeidsvilje blant byråkrati og embetsverk som hindre for norsk helsenæring.

Les mer
- Krever langt flere liv enn koronapandemien

- Krever langt flere liv enn koronapandemien

Antibiotikaresistens-krisen har likheter med både klimakrisen og koronapandemien. Mens covid har tatt rundt 4 millioner liv, har AMR krevd mange flere, dødstallene øker, og situasjonen er verre enn vi har...

Les mer
Helsedata: Trenger lovendring og bedre samhandling

Helsedata: Trenger lovendring og bedre samhandling

På Arendalsukamøtet om Helsedata og fremtidens kreftbehandling var det enighet mellom byråkrati, klinikere og industrien om at samarbeidet rundt hvordan vi skal utnytte helsedata må bli bedre.

Les mer