Nyheter LMI (1323)

Verdens første malariavaksine anbefalt av WHO

Verdens første malariavaksine anbefalt av WHO

Hvert andre minutt dør et barn av malaria. Etter over 30 års forskning er nå endelig verdens første malariavaksine anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Les mer
EFPIA ønsker bedre tilretteleggelse for GMO-studier

EFPIA ønsker bedre tilretteleggelse for GMO-studier

Europeiske regler er til hinder for å få kliniske studier med GMO-baserte legemidler. LMI har tidligere flagget dette, nå er også EFPIA på banen.

Les mer
- Fantastisk at de fremhever helsenæring som nytt satsingsområde

- Fantastisk at de fremhever helsenæring som nytt satsingsområde

Det sier Karita Bekkemellem om at den nye regjeringen i går pekte på helse som en av næringene de ønsker å satse på, med staten som lagspiller med private aktører.

Les mer
Salgstall fra Farmastat for september 2021

Salgstall fra Farmastat for september 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Les september-versjonen her.

Les mer
Norsk legemiddelindustri jobber for å bli mest mulig miljøvennlige

Norsk legemiddelindustri jobber for å bli mest mulig miljøvennlige

Norske legemiddelprodusenter resirkulerer, gjenvinner, bruker fornybar energi og jobber kontinuerlig for å redusere både avfall og utslipp.

Les mer
Slik kan man forbedre håndtering av usikkerhet i metodevurderinger

Slik kan man forbedre håndtering av usikkerhet i metodevurderinger

Vista Analyse har sett på hvordan usikkerhet håndteres i dag med spesielt fokus på nye og innovative behandlinger som har begrenset dokumentasjon ved godkjent markedsføringstillatelse.

Les mer
Ugelstadkulene er blitt eget frimerke

Ugelstadkulene er blitt eget frimerke

Den norske professoren John Ugelstad, og de unike ugelstadkulene som blant annet brukes i immunterapi, er blitt beæret med et eget frimerke.

Les mer
Husk Regulatorisk høstmøte 28. oktober

Husk Regulatorisk høstmøte 28. oktober

Hvordan ser fremtiden ut med tanke på vaksiner, nye pandemier, måten vi jobber på, og måten vi samarbeider på? Velkommen til Regulatorisk høstmøte 28. oktober. Frist for påmelding: 25. oktober...

Les mer
Velkommen til Drug Safety Forum 2021

Velkommen til Drug Safety Forum 2021

Velkommen til årets Drug Safety Forum 2021, der ett av temaene i år er bivirkninger av koronavaksinene.

Les mer
Kronikk: - Vi må ta helsedataene i bruk

Kronikk: - Vi må ta helsedataene i bruk

Det har tatt Norge mer enn fem år å komme opp med et forslag til løsning for å gjøre helsedata tilgjengelig. Nå haster det med å vedta løsningen, skriver LMIs...

Les mer
Introduction to Market Access in Norway

Introduction to Market Access in Norway

LMI are delighted to invite members and non-members to a full day of getting to know the Norwegian system for market access- from scratch. Register now!

Les mer
Q&A om felles digitalt saksbehandlingssystem for klinisk utprøving

Q&A om felles digitalt saksbehandlingssystem for klinisk utprøving

Her finner du svarene på en rekke spørsmål industrien har stilt til Legemiddelverket og Regional etisk komité (REK) om implementering av ny EU-forordning for klinisk utprøving og medisinsk utstyr.

Les mer