Nyheter LMI (622)

Pharmacovigilancekonferanse i Oslo

Pharmacovigilancekonferanse i Oslo

Nordiske legemiddelmyndigheter og legemiddelindustri ønsker velkommen til Nordic Pharmacovigilancekonferanse i Oslo 9. april 2019.

Les mer
LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

LMI redegjør i sitt høringssvar for hvorfor vi er kritiske til forslaget om at det skal kunne gis overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å varsle om legemiddelmangel.

Les mer
Pasientenes viktige stemme

Pasientenes viktige stemme

Pasienter som har kunnskap om hvordan et legemiddel utvikles, kan bidra med verdifull informasjon. Organisasjonen EUPATI utdanner slike «ekspertpasienter».

Les mer
Bekkemellem blant de 40 mektigste

Bekkemellem blant de 40 mektigste

LMI-direktør Karita Bekkemellem kommer på 37. plass på listen over helse-Norges mektigste, foran både næringsministeren, forskningsministeren og direktøren i Helsetilsynet.

Les mer
Industrien ble hørt på Stortinget

Industrien ble hørt på Stortinget

– Jeg savner en offentlig postkasse der alle de gode forslagene fra legene og industrien kan behandles. Det er viktig at innspillene de har kommet med blir tatt på alvor,...

Les mer
Fake news i et helseperspektiv

Fake news i et helseperspektiv

Hva er sant om legemidler? Kan vi stole på det mediene formidler? Kan vi stole på all forskning? Tja. Alt er relativt.

Les mer
LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å midlertidig forby lakselusbehandling i merder i nærheten av reke- og gytefelt. LMI mener dette bygger på feil vitenskapelig grunnlag.

Les mer
Positive resultater fra psoriasis-studie

Positive resultater fra psoriasis-studie

LMIs medlemsselskap Arctic Nutrition kunne legge frem gode resultater fra en klinisk studie på Haukeland. Nå blir det videre studier.

Les mer
GSK stolte av å være best på tilgang

GSK stolte av å være best på tilgang

GSK er det legemiddelselskapet som i størst grad bidrar til at pasienter i lav- og mellominntektsland får tilgang til medisiner.

Les mer
Vil medisinkostnadene velte velferdssamfunnet?

Vil medisinkostnadene velte velferdssamfunnet?

Det var et av de store spørsmålene vi stilte på konferansen Fremtidens helseindustri. Svaret er nei, men det må tas noen grep.

Les mer
Pasienter i den digitale fremtiden

Pasienter i den digitale fremtiden

Fremtidens pasienter vil ikke lenger være passive mottakere av tjenester, men aktivt etterspørre behandling og forebygging. Det kan være en fordel for Norge.

Les mer