Nyheter LMI (1259)

Slik kan systemet for Nye metoder forbedres

Slik kan systemet for Nye metoder forbedres

Skal vi sikre en bærekraftig helsetjeneste handler det om å rigge helsesystemet slik at vi kan ta i bruk nyvinninger, skriver Bekkemellem og medforfattere i i Dagens Medisin.

Les mer
Møt Hilda Malene som har en hjerneskade, og hennes gode støttespiller, storesøster Marta

Møt Hilda Malene som har en hjerneskade, og hennes gode støttespiller, storesøster Marta

Marta er storesøsteren til Hilda Malene, som har en hjerneskade som gjør at hun ikke kan spise selv, ikke har språk, og trenger hjelp til å gå.

Les mer
Møt Mathias, som har fibrøs dysplasi - en sjelden sykdom

Møt Mathias, som har fibrøs dysplasi - en sjelden sykdom

Fibrøs dysplasi - en sjelden, medfødt tilstand der deler av det normale benvevet blir erstattet av fibrøst vev.

Les mer
Insulinbytte i apotek? - Pasientsikkerhet bør trumfe økonomi

Insulinbytte i apotek? - Pasientsikkerhet bør trumfe økonomi

- Bytte av insulin må bare skje når det er medisinsk motivert. Økonomisk motivert bytte kan skape usikkerhet blant brukerne som er helt avhengig av insulin som livsnødvendig medisin, sier...

Les mer
Video: Her bygges verdens første bakteriofagfabrikk

Video: Her bygges verdens første bakteriofagfabrikk

På Leknes i Lofoten bygges det en fabrikk som skal bli verdens første legemiddelfabrikk for bakteriofager – et potensielt alternativ til antibiotika. Se video fra fabrikken som nå bygges.

Les mer
Salgstall fra Farmastat for juni 2021

Salgstall fra Farmastat for juni 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat.

Les mer
Venter utålmodig på strategien for sjeldne diagnoser

Venter utålmodig på strategien for sjeldne diagnoser

- Vi må ikke glemme at det er mange små pasientgrupper som ikke får den behandlingen andre pasienter tar som en selvfølge, sier Karita Bekkemellem i LMI.

Les mer
Legemiddelindustrien brukte 147 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien brukte 147 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag, for sjette år på rad, alle verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Les mer
UNICEF jobber for å få på plass en global serialiseringsløsning for å trygge covid-vaksinene

UNICEF jobber for å få på plass en global serialiseringsløsning for å trygge covid-vaksinene

UNICEF utvikler nå i samarbeid med COVAX, Global Trust Repository-systemet, som skal gjøre det vanskeligere å få falske covid-19-vaksiner inn i forsyningskjeden i lav- og mellominntektsland.

Les mer
Enighet om bedre dialog for alternative prisavtaler

Enighet om bedre dialog for alternative prisavtaler

Sykehusinnkjøp, Helse-Midt og LMI enes om opprettelse av fast dialog for å sikre fortgang og samhandling rundt introduksjon av nye pris- og betalingsløsninger.

Les mer
Enighet om nye vilkår for compassionate use

Enighet om nye vilkår for compassionate use

Beslutningsforum for nye metoder har i dag godkjent et forslag utarbeidet for kortvarige behandlinger gjennom den såkalte compassionate use – ordningen.

Les mer
Compassionate use- saken: - Et viktig steg i riktig retning

Compassionate use- saken: - Et viktig steg i riktig retning

Det sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI om enigheten om de nye vilkårene for compassionate use-ordningen.

Les mer