Nyheter LMI (1723)

Påmeldingsfrist til møte under ESC-kongressen: Norge som studieland

Påmeldingsfrist til møte under ESC-kongressen: Norge som studieland

Under kardiologikongressen ESC i Nederland blir det ny mulighet for sjefene i deres selskaper til å høre om Norge som studieland. Minner om påmeldingsfristen 11. august.

Les mer
LMI i HealthTalk om årets verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner

LMI i HealthTalk om årets verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner

- Samarbeidet mellom legemiddelindustrien og det offentlige helsevesenet er svært viktig for norske pasienter, helsetjenesten og samfunnet, sier seniorrådgiver Ramona Malanie Eichenberger i LMI til HealthTalk.

Les mer
Salgstall fra Farmastat for juli 2023

Salgstall fra Farmastat for juli 2023

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Se tallene for juli 2023 her.

Les mer
OUS: - Vi ønsker industristudier på kvinnehelse velkommen

OUS: - Vi ønsker industristudier på kvinnehelse velkommen

Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har etablert en klinisk forskningsenhet som tar på seg industrifinansierte fase 2-4 studier innen kvinnehelse.

Les mer
LMI inviterer til Helseøkonomisk fagdag 20. september

LMI inviterer til Helseøkonomisk fagdag 20. september

Helseøkonomisk fagdag er en viktig møteplass for industrien, myndigheter, akademia og pasientforeninger. I år vil fagdagen ha fokus på arbeidet med ny prioriteringsmelding.

Les mer
De tre ekspertgruppene er nå satt

De tre ekspertgruppene er nå satt

Regjeringen har satt ned tre ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen, og nå er mandat og navneliste for de tre gruppene publisert.

Les mer
Kronikk: Norge har bare tilgang til 47 prosent av de nye medisinene

Kronikk: Norge har bare tilgang til 47 prosent av de nye medisinene

Dataene viser klart at vi i Norge ikke er gode eller raske nok på å ta i bruk nye legemidler, skriver LMIs Leif Rune Skymoen i en kronikk.

Les mer
Salgstall fra Farmastat for juni 2023

Salgstall fra Farmastat for juni 2023

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Se tallene for juni 2023 her.

Les mer
LMI i MedWatch om priskriterier og prio-melding

LMI i MedWatch om priskriterier og prio-melding

Legemiddelindustrien mener det er på høy tid å øke alternativkostnaden som brukes når Beslutningsforum vurderer nye legemidler, skriver MedWatch.

Les mer
Legemiddelindustrien brukte 159 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien brukte 159 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag, for åttende år på rad, alle verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Les mer
LMI i HealthTalk om nordiske prisforhandlinger

LMI i HealthTalk om nordiske prisforhandlinger

Legemiddelindustrien (LMI) er positive til tiltak for å gjøre det enklere å bli med i nordiske prisforhandlinger, skriver HealthTalk.

Les mer
Høringssvar NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. 

Høringssvar NOU 2023: 8 Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. 

LMI har avgitt høringssvar til "Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse".

Les mer