Nomvec

Nomvec har ansvaret for de nye sikkerhetstiltakene på legemiddelpakninger, for å stoppe ulovlige legemidler fra å havne i den legale distribusjonskjeden.

Forfalskningsdirektivet er et europeisk direktiv designet for å stoppe falske legemidler fra å havne i den lovlige distribusjonskjeden. Kravet for dette systemet er bygget på en EU-lovgivning, direktivet om forfalsket medisin, samt den tilhørende forskriften, som beskriver flere detaljer i systemet.

Forfalskningsdirektivet gjelder kun reseptbelagte medisiner til mennesker.

Systemet består av to deler: En sentral europeisk database som mottar serialisert (unik) pakningsdata fra produsentene og fungerer som et bindeledd mellom de nasjonale systemene; og nasjonale systemer i hvert deltakerland som kobler opp alle sluttbrukere som apotek, sykehus og legemiddelgrossister slik at de kan sjekke ut de serialiserte pakningene før de utleveres til pasienter og institusjoner.

De nasjonale systemene brukes av den nasjonale farmasøytiske forsyningskjeden, det vil si legemiddelgrossister, sykehus, apotek og sykehusapotek. I Norge er det driftsselskapet Nomvec, underlagt foreningen Nomvo, som har ansvaret for sikkerhetstiltakene.

Alle pakninger vil få en todimensjonal datamatrikskode som skal skannes før utlevering til pasient. Denne koden vil inneholde et unikt serienummer, produktkode, batchnummer og utløpsdato. I tillegg til dette skal pakningen være utstyrt med en fysisk forsegling for å sikre at pakningen ikke har blitt åpnet og tuklet med før den blir utlevert til pasienten.

For mer informasjon se Nomvec.no.