Evalueringen av Nye Metoder

EVALUERING: LMI deltar i referansegruppen som skal bistå Proba Samfunnsanalyse i evalueringen av systemet for Nye Metoder

LMI har lenge bedt om at systemet for Nye Metoder må evalueres og nå er det Proba Samfunnsanalyse som har fått i oppgave å utføre evalueringen.

Se løpende oppdateringer og nyheter nederst i saken.

LMI deltar i referansegruppen som Proba har opprettet, med seniorrådgiver Karoline Knutsen og 13 andre aktører.

– Dette er en svært viktig sak for våre medlemmer. Derfor har vi opprettet denne siden, hvor vi fortløpende vil publisere relevante oppdateringer fra prosessen og andre saker som kan være av interesse, forklarer Knutsen.

Hun sier også at Proba ønsker at kommunikasjon fra industrien skal gå via LMI, slik at de unngår forespørsler fra selskaper direkte. Karoline kan kontaktes på karoline.knutsen@lmi.no

Se LMIs skriblefilm som forklarer hvorfor prosessen for tilgang til nye behandlinger er komplisert og tar for lang tid.

Oppdatering 02.05

Presentasjonen IQVIA holdt på webinaret torsdag 29. april

Innspill fra LMI til Proba

LMIs dybdeintervju med Proba – Interessentundersøkelsen

Oppdatering 30. april

Se webinaret om lansering av IQVIA-rapporten i opptak her

Oppdatering 22.02.2021

LMI takker for alle innspill til enkeltsaker og vi har mottatt mange grundige og gode saker. Etter dialog med Proba måtte vi plukke ut 8 enkeltsaker som skulle sendes inn, og nedenfor er listen over saker som er oversendt. LMI har blant annet lagt vekt evalueringstema, som definert av Proba, og som var belyst i enkeltsakene. Enkeltsakene som er plukket ut dekker flere terapiområder og belyser flere av evlaueringstemaene svært godt.

Følgende enkeltsaker er sendt videre til Proba:

  • Lorlatinib (Lorviqua) – ID2018_092
  • Ocrevus (ocrelizumab) ID2015_059
  • Entrectinib (Rozlytrek). ID2019_119
  • Obinutuzumab (Gazyvaro) indikasjon III. ID2017_004
  • Pembrolizumab (Keytruda) – Indikasjon XII (ID2018_125)
  • Brigatinib (Alunbrig) – indikasjon II: Førstelinjebehandling av ALK+ NSCLC. ID2019_092
  • Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem
  • Venetoclax (Venclyxto) Indikasjon V – ID2019_100

Oppdatering 22.01.2021

LMI har kontaktet medlemsselskaper og bedt om innspill på enkeltsaker som viser til konkrete eksempler til metodevurderinger fra våre medlemmer og som tydelig peker på utfordringer med dagens system. Disse har blitt sendt inn til Proba innen fristen, mandag 25.01 kl 0900.

Oppdatering 15.01.2021

I dag er første møte i referansegruppen som skal bistå Proba Samfunnsanalyse med evalueringen. I etterkant skal Karoline Knutsen oppdatere LMIs interne arbeidsgruppe bestående av representanter fra medlemsselskaper. Det vil komme en lengre sak om dette, som inneholder alt av relevant informasjon, i starten av neste uke.