Presseklipp LMI (3081)

Industrien er klar til å øke egenproduksjon under koronakrisen (LMI kommenterer)

1. april 2020

Industrien er klar til å øke egenproduksjon under koronakrisen (LMI kommenterer)

Legemiddelindustrien har kapasitet og mulighet til å produsere viktige legemidler under og etter koronakrisen og ber myndighetene om tydelige signaler på hva som ønskes, skriver Farmatid.

Innfører rasjonering av antibiotikum

1. april 2020

Innfører rasjonering av antibiotikum

Statens legemiddelverk setter virkestoffet azitromycin på rasjoneringslisten som følge av mangel, skriver Dagens Medisin.

Vil unngå at Covid-19-legemidler kommer på restriksjons-liste

31. mars 2020

Vil unngå at Covid-19-legemidler kommer på restriksjons-liste

Legemiddelindustrien (LMI) er bekymret for at endringene skal ramme tilgangen til legemidler på norske sykehus, særlig nå i korona-situasjonen, skriver Dagens Medisin.

Bivirkninger: Ny forskrift og meldeplikt for farmasøyter

31. mars 2020

Bivirkninger: Ny forskrift og meldeplikt for farmasøyter

Farmasøyter har nå meldeplikt for nye, alvorlige og uventede bivirkninger av legemidler, skriver Farmatid.

Innovativt samspill bygger en ny helsenæring i Norge

31. mars 2020

Innovativt samspill bygger en ny helsenæring i Norge

I en tid da hele verden opplever effekten av en virusepidemi, er det viktig å se på mulighetene. Noen ganger finnes løsningen på globale problemer i eget nabolag. I Oslo...

MS-leger kritiske til Beslutningsforums avgjørelse

31. mars 2020

MS-leger kritiske til Beslutningsforums avgjørelse

MS-legene mener det er få alternativ for pasienter som ikke kan få immundempende medisiner. De venter fortsatt på avklaring om natalizumab kan brukes som et alternativ under koronakrisen, skriver Dagens...

Ja til medisin mot brystkreft og lungekreft – nei til MS-legemiddel

31. mars 2020

Ja til medisin mot brystkreft og lungekreft – nei til MS-legemiddel

Beslutningsforum tok blant annet stilling til om et MS-legemiddel og immunterapi mot nye kreftindikasjoner kan tilbys i det offentlige helsevesenet, i mandagens møte, skriver Dagens Medisin.

Skal teste ut og forske på legemidler som kan virke mot korona – Norge og Sykehuset Østfold er først ute

30. mars 2020

Skal teste ut og forske på legemidler som kan virke mot korona –...

Opptil tusen norske pasienter skal ta del i Verdens helseorganisasjons (WHO) kartlegging av mulige korona-medisiner, skriver Fredrikstads Blad.

Legemiddel fra Spetalen-eide Vistin Pharma skal testes som korona-medisin

30. mars 2020

Legemiddel fra Spetalen-eide Vistin Pharma skal testes som korona-medisin

Det norske legemiddelfirmaet sitter på en mulig korona-kur. Testing starter snart, skriver Nettavisen.

Hjertesviktlegemidlet vericiguat med gode fase 3-resultater: - Gledelig resultat også for Norske pasienter

30. mars 2020

Hjertesviktlegemidlet vericiguat med gode fase 3-resultater: - Gledelig resultat også for Norske pasienter

Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardiovaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt. - Dette er positive resultater for en pasientgruppe som i...

«Vi balanserer på en knivsegg»: Kappløpet mot en corona-vaksine

30. mars 2020

«Vi balanserer på en knivsegg»: Kappløpet mot en corona-vaksine

Verden rundt jobber mer enn 40 forskergrupper med å fremstille en vaksine for Covid-19. Dette er historien om en lege på sitt livs viktigste oppdrag, skriver ABC Nyheter.

Helsepersonell i industrien får betalt permisjon for koronainnsats (LMI og medlemmer kommenterer)

30. mars 2020

Helsepersonell i industrien får betalt permisjon for koronainnsats (LMI og medlemmer kommenterer)

– At våre medlemsselskaper nå tar dette ansvaret og viser ledelse er veldig godt å se midt i denne krevende situasjonen vårt helsevesen står i nå, sier Karita Bekkemellem i...