Økning i industristudier innen hjernehelse

- Vi ser allerede effekt av NorTrials-organiseringen, med et stadig økende antall henvendelser fra industrien om studier innen hjernehelse, sier Kjell-Morten Myhr.

Publisert 15. mai 2023

Han overlege og leder ved NorTrials senter for hjernehelse ved Haukeland universitetssjukehus. Myhr er også professor ved Universitetet i Bergen, samt leder for forskningssenteret Neuro-SysMed.

Mange sykdomsgrupper under hjernehelse

Hjernehelse inkluderer sykdommer som MS, ALS, Parkinsons sykdom, demens, hjernekreft, slag, hodepine, epilepsi, nevropediatri, psykoser og stemningslidelser.

NorTrials-senteret ved Haukeland er organisert under Seksjon for forskning og innovasjon, Nevroklinikken og Divisjon for psykisk helsevern, i tillegg til at de samarbeider med barneavdelingen for studier innen nevropediatri og med kreftavdelingen for studier innen hjernekreft.

– Vi er organisert slik at vi har etablert fagnettverk innenfor utvalgte hjernehelsesykdommer som er mest aktuelle for industristudier, med en nettverksleder på hvert felt. Nettverkslederne har ansvar for hver sine nasjonale nettverk knyttet til alle sykehusene som behandler pasienter innen hjernehelse.. Nye sykdomsnettverk vil etableres etter behov, forteller Myhr.

Nederst i denne saken ser du oversikten over alle nettverkslederne på de ulike fagfeltene.

Mottatt 9 forespørsler siden oppstarten

All kontakt fra industrien skal gå gjennom studiekoordinator Ashwini Sethupathy, som sluser henvendelsene videre til riktig nettverksleder. Hun tallfester økningen i interessen fra industrien.

– Siden vi kom i gang som NorTrials-senter i fjor høst har vi mottatt 9 feasability-henvendelser (forespørsler om studier, journ. anm) innen hjernehelse. Akkurat nå er vi i kontraktsforhandling om to studier, én ble ferdig signert i mars, og i tillegg har vi to på trappene innen MS, forteller Sethupathy.

Målet med NorTrials er å øke antall industrifinansierte kliniske studier i Norge, og bidra til at flere pasienter får mulighet til å delta i studier.

– For å bidra til dette er vårt mål blant annet at når vi får disse forespørslene fra industrien, skal vi raskt og koordinert gi tilbakemelding på om vi kan være med å bidra med pasientinklusjon ved norske sykehus. Målet er også å inkludere det antallet pasienter vi har lovet innen tidsfristen, sier Myhr.

«Inhouse» TTO for Helse Vest

Da LMI var på besøk på Haukeland, fikk vi også møte lederne for noen av de rundt 70 ansatte ved Seksjon for forskning og innovasjon – blant dem forskningssjef Vibeke Vold, prosjektleder Nina L. Jebsen, leder av Forskningsgruppen for pediatriske oppfølgingsstudier, Camilla Tøndel og seksjonens NorTrials-kontaktperson Anne Mathilde Henden Kvamme. De tilbyr forskningsstøtte til både industristudier og akademiske studier innen alle terapiområder i Helse Vest, og fungerer som et «inhouse» TTO (Technology Transfer Office).

– En utfordring i feasability-fasen er at mange henvendelser går rett til forskere og ikke via NorTrials-portalen eller studiekoordinator. Det er også noe dobbeltkommunikasjon nå i oppstartsfasen, slik at noen forespørsler kommer fra flere kanter. Vi regner med at dette bedres etter hvert slik henvendelsene blir bedre koordinert, sier Myhr.

Her er oversikten over kontaktpersoner til de ulike fagnettverkene innen hjernehelse. Antall nettverk vil utvides etter behov.

Les/se mer:

Her kan du lese mer om NorTrials-satsingen og se video fra de andre NorTrials-sentrene:

NorTrials Universitetssykehuset Nord-Norge: Mangedoblet antall gastrostudier etter NorTrials-etableringen

NorTrials St. Olavs hospital: Økt industrisamarbeid ved St. Olavs hospital

NorTrials Akershus universitetssykehus: Store ambisjoner om å få flere hjertestudier til Norge

NorTrials Oslo universitetssykehus: Et kraftsenter for kreftbehandling

Dette er de 6 NorTrials-sentrene