Presseklipp LMI (5011)

Helsevesenet har aldri fått mer penger. Samtidig er antallet sykehussenger kuttet med 23 prosent på 15 år. (Bak betalingsmur)

11. januar 2022

Helsevesenet har aldri fått mer penger. Samtidig er antallet sykehussenger kuttet med 23...

Pandemien har belyst utfordringer med sykehusenes kapasitet. Norge bruker i dag 80 milliarder kroner mer på spesialisthelsetjenesten enn i 2005. Samtidig har vi 3800 færre sykehussenger, skriver Aftenposten.

Ny podcast: Proteinet Galectin 1 kan være nøkkelen til å utvikle nye legemidler

10. januar 2022

Ny podcast: Proteinet Galectin 1 kan være nøkkelen til å utvikle nye legemidler

Professor Peter Szodoray og forskerteamet han leder har avdekket sentrale mekanismer som styrer aktivering av kroppens immunceller. Dette kan få stor betydning for utvikling av vaksiner og behandling av blodkreft,...

Støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter i kliniske studier

10. januar 2022

Støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter i kliniske studier

Tildelingen er gjort av Nordic Trial Alliance, et prosjekt med støtte fra NordForsk, med mål om å fasilitere nordisk samarbeid om kliniske forskning, skriver Dagens Medisin.

Nektet dyr medisin

7. januar 2022

Nektet dyr medisin

Cristian Lawly med cystisk fibrose blir nektet å kjøpe medisinen han trenger selv av egen lomme

Anbud365 omtaler LMIs nye strategi

7. januar 2022

Anbud365 omtaler LMIs nye strategi

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. januar

En minste innkjøpspris sikrer at billige medisiner forblir tilgjengelige

7. januar 2022

En minste innkjøpspris sikrer at billige medisiner forblir tilgjengelige

At det ikke bør innføres en minstepris fordi økte priser vil gi dyrere legemidler, er en snever og begrenset konklusjon. En forutsetning om at prisene vil øke uten å ha...

Bergensere skal prøve ut Pasientens legemiddelliste

7. januar 2022

Bergensere skal prøve ut Pasientens legemiddelliste

Utprøvingen av pasientens legemiddelliste (PLL) er i gang. Foreløpig er det kun noen utvalgte legekontor i Bergen som oppretter nye, digitale legemiddellister for sine pasienter, skriver Apotekforeningen

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

6. januar 2022

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Vil statsråden gripe inn og sørge for at direktører i helsesektoren ikke kan frata pasienter resept på godkjente medisiner de betaler for selv?

Ny behandling av osteoporose på blåresept

6. januar 2022

Ny behandling av osteoporose på blåresept

– For pasienter med alvorlig osteoporose vil dette ha stor betydning, sier Erik Fink Eriksen, dr.med., spesialist i endokrinologi og indremedisin, skriver Dagens Medisin

USA godkjenner Keytruda for adjuvant behandling av melanom

6. januar 2022

USA godkjenner Keytruda for adjuvant behandling av melanom

FDA har godkjent immunterapien Keytruda for behandling av pasienter med melanom i stadium II B/C for å forhindre at sykdommen kommer tilbake etter operasjonen, skriver Healthtalk

Spesialist- og brukergruppe skal gi innspill til anskaffelse av PCSK9-hemmere

5. januar 2022

Spesialist- og brukergruppe skal gi innspill til anskaffelse av PCSK9-hemmere

Statens Legemiddelverk forbereder en pilot for anbud på PCSK9-hemmere. Det er nå etablert en spesialist- og brukergruppe som skal bidra med sin kliniske ekspertise for å bidra til en best...

Første person dosert med norsk T-cellevaksine mot covid-19

5. januar 2022

Første person dosert med norsk T-cellevaksine mot covid-19

I den to-armede kliniske studien VB-D-01 som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus, er nå første forsøksperson dosert med Nykode Therapeutics sin T-cellevaksinekandidat mot SARS-CoV-2-viruset.