Presseklipp LMI (2220)

Targovax-aksjen hopper på tidsskrift-publisering

4. juni 2019

Targovax-aksjen hopper på tidsskrift-publisering

Targovax har fått en fin start på børs, og stiger rundt 6,74 prosent fra start etter å ha fått innvilget en av sine studier for publisering i fagtidsskriftet «Journal of...

Eggstokk-kreft: – Vil ha stor betydning hvis man kan spare pasienten for cellegift

4. juni 2019

Eggstokk-kreft: – Vil ha stor betydning hvis man kan spare pasienten for cellegift

Pasienter med eggstokk-kreft som får tilbakefall må vanligvis gjennom mange runder cellegift, men en ny nordisk studie tyder på at det kan være mulig å redusere bruken av cellegift, skriver...

Nå kommer behandlinger med indikasjon for markører – og ikke kreftformer

3. juni 2019

Nå kommer behandlinger med indikasjon for markører – og ikke kreftformer

De norske kreftekspertene kan fortelle at det kommer behandlinger som kan behandle flere kreftområder – på bakgrunn av markører. Men Norge har ikke de nødvendige systemene for å kunne ta...

21 sykehus med på unik norsk studie

3. juni 2019

21 sykehus med på unik norsk studie

Et godt etablert tverrfaglig forskningsnettverk, ferdig infrastruktur og mange pasienter på infliximab – samt et innovativt laboratoriemiljø – har gjort et unikt forskningsprosjekt mulig å gjennomføre i Norge, skriver Dagens...

– Viktig å kjenne til studier av nye medisiner

3. juni 2019

– Viktig å kjenne til studier av nye medisiner

Styreleder Kari Anne Fevang i Melanomforeningen mener det er mye å hente på å følge med på forskningen, skriver Dagens Medisin.

Hode- og halskreft: Lever lengre med immunterapi i førstelinje

3. juni 2019

Hode- og halskreft: Lever lengre med immunterapi i førstelinje

– Dette kan bety at vi får et nytt behandlingstilbud for pasienter med hode- og halskreft, sier seksjonsleder Åse Bratland ved Hode- og halskreftseksjonen ved OUS til Dagens Medisin.

– Kan ikke ha særskilte ordninger for Norge (LMI svarer)

3. juni 2019

– Kan ikke ha særskilte ordninger for Norge (LMI svarer)

LMI-direktør Karita Bekkemellem understreker at de støtter helseministeren i hans advarsel om at dersom Norge kjører sitt eget løp når det kommer til offentliggjøring av priser, så vil det gå...

Parp-hemmer holder kreft i bukspyttkjertelen i sjakk i tre måneder

3. juni 2019

Parp-hemmer holder kreft i bukspyttkjertelen i sjakk i tre måneder

Det er bare et fåtall av pasientene som kan dra nytte av parp-hemmeren olaparib, men verdien vil være stor for yngre pasienter, mener overlege Hanne Hamre ved Ahus. Dette skriver...

Fant effekt av lungekreft-legemiddel hos norske pasienter

3. juni 2019

Fant effekt av lungekreft-legemiddel hos norske pasienter

En norsk studie som legges frem på ASCO i år, viser effekt av legemiddelet osimertinib som andrelinjebehandling for pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft, skriver Dagens Medisin.

Brystkreft: Pasientene lever lenger med mer skånsom behandling

3. juni 2019

Brystkreft: Pasientene lever lenger med mer skånsom behandling

Ny studie viser at brystkreft-behandling med CDK4C-hemmer i tillegg til hormonblokkerende behandling for premenopausale kvinner gir signifikant bedre overlevelse. – Dette gir en større trygghet på at behandlingen er av...

Ny studie av lungekreft-overlevelse: – Fantastisk

3. juni 2019

Ny studie av lungekreft-overlevelse: – Fantastisk

Nye data på langtidsoverlevelse for lungekreftpasienter behandlet med immunterapi viser at over 20 prosent av pasientene som ikke hadde fått tidligere behandling med kjemoterapi er i live etter fem år,...

Kreftsjuke Øyvind får tilgang til nye medisinar fleire år før alle andre

3. juni 2019

Kreftsjuke Øyvind får tilgang til nye medisinar fleire år før alle andre

Øyvind Elnes testar ut nye medisinar innan kreftbehandling. Håpet er at stadig fleire pasientar i Førde skal få dette tilbodet, skriver Firda.