Presseklipp LMI (2394)

1 av 5 har ikke tillit til det offentlige helsevesen ved livstruende kreftsykdom

12. august 2019

1 av 5 har ikke tillit til det offentlige helsevesen ved livstruende kreftsykdom

Klarer man ikke å holde tilliten til det offentlige helsevesen oppe, så har man sviktet som helsemyndighet og man har sviktet politisk, mener Kjersti Toppe (Sp), skriver ABC Nyheter.

Medisinmangelen truer pasientsikkerheten

12. august 2019

Medisinmangelen truer pasientsikkerheten

Legemiddelmangel handler om menneskers liv og helse – og det haster med tiltak. Er vi fastlåst fordi vi er et lite land?, spør Apotekforeningen, Stoffskifteforbundet, Merck og Pfizer i en...

Hva er solidaritet?

9. august 2019

Hva er solidaritet?

Ingenting er bedre enn at det offentlige innretter seg slik at pasientene slipper en runde via det private – ved å legge til rette for persontilpasset medisin slik som helseminister...

Nye metoder har mottatt fullstendig metodevurdering av MS-legemidler

9. august 2019

Nye metoder har mottatt fullstendig metodevurdering av MS-legemidler

Rapporten som ble oversendt Bestillerforum i starten av august, blir først offentlig etter at fagsjefene i de regionale helseforetakene har vurdert rapporten, skriver Dagens Medisin.

Novo Nordisk økte omsetningen med ni prosent

9. august 2019

Novo Nordisk økte omsetningen med ni prosent

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk hadde en omsetning på over 30 milliarder danske kroner i andre kvartal, en oppgang på ni prosent fra året før. Det viser selskapets ferske kvartalsrapport...

En million er rammet: Susann (34) er usynlig syk

8. august 2019

En million er rammet: Susann (34) er usynlig syk

Hver dag kjemper Susann (34) for å kunne delta i livet. Flere enn en million nordmenn lever som henne med muskel- og skjelettplager, skriver VG (bak betalingsmur).

Apotekene tømmes for aspirin – lege advarer

8. august 2019

Apotekene tømmes for aspirin – lege advarer

Folk går mann av huse for å kjøpe seg reseptfri aspirin. Hjertespesialist Wasim Zahid er bekymret for at folk har unødvendig angst for hjerteinfarkt, skriver NRK.

Novo Nordisk har kjøpt pillefabrikk i North Carolina

8. august 2019

Novo Nordisk har kjøpt pillefabrikk i North Carolina

Den danske legemiddelgiganten har kjøpt en fabrikk i North Carolina i USA for produksjon av selskapets legemiddel for diabetes type 2, skriver E24.

I krøll for multidose

8. august 2019

I krøll for multidose

Feil, avtalebrudd, merarbeid og presseoppslag. Tillitskrise, ordkrig, dagbot og erstatningskrav. Dette har preget deler av Norge gjennom våren og forsommeren etter bytte av multidoseleverandør fra Apotek 1 til Norsk Medisinaldepot,...

EMA anbefaler godkjenning av behandling med Roches medisin Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi for pasienter med utbredt småcellet lungekreft

8. august 2019

EMA anbefaler godkjenning av behandling med Roches medisin Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi...

Det europeiske legemiddelverkets (EMA) vitenskapelige komite for legemidler (CHMP) har anbefalt godkjenning av Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi for pasienter med utbredt småcellet lungekreft, melder Roche i en pressemelding.

Mindre vaksinering i juli

7. august 2019

Mindre vaksinering i juli

I juli ble 54,1 millioner laks vaksinert med multivaksine. Det er rundt tre millioner færre enn i juli 2018, skriver iLaks.

Varsleren som ikke lar seg kneble

7. august 2019

Varsleren som ikke lar seg kneble

Avskjedigelsen av den brysomme forskeren Peter C. Gøtzsche har store implikasjoner for synet på Cochrane, for synet på medisinsk forskning – og ikke minst for alle verdens pasienter som ikke...