Presseklipp LMI Arkiver - Side 7 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

11. desember 2018

Vent på metodevurdering gjennom Nye Metoder

Vi bør metodevurdere protonbehandling – for å sikre at fellesskapets helseressurser investeres der de gir mest helse, skriver Dagens Medisin.
11. desember 2018

Fiskehelse: 32 millioner laks ble vaksinert i november

I november fikk 32,1 millioner laks flerkomponentvaksine, en økning på 1,7 millioner solgte doser sammenlignet med november 2017, skriver iLaks.no.
11. desember 2018

Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

Regjeringen gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing, skriver Regjeringen.no.
10. desember 2018

Bekymring og optimisme rundt norsk antibiotikaforbruk

Årlig antibiotikarapport for human og veterinær bruk viser synkende antibiotikabruk, men samtidig økende resistensutvikling i Norge, skriver Farmatid.no.
10. desember 2018

Statsbudsjettet: Stortinget vil at farmasøyter skal rekvirere vaksiner

Et stort flertall på Stortinget mener farmasøyter må kunne rekvirere influensavaksiner og lapper på budsjettkuttet, skriver Apotek.no.
10. desember 2018

Trekk i nødbremsen!

Stortinget har vedtatt å bygge to protonsentre i Norge til en prislapp på rundt tre milliarder kroner. Dokumentasjonen for at det er behov for to slike sentre, fremstår som stadig mer mangelfull. Det er fortsatt ikke for sent å snu og bruke pengene til noe mer fornuftig, skriver Anne Hafstad i Dagens Medisin.
6. desember 2018

Vaksinasjonsklinikker kritiserer reisevaksinering i apotek

I et bekymringsbrev på vegne av 14 private vaksinasjonsklinikker i Norge kritiseres Apotek 1 for å tilby reisevaksinering i sine apotek, skriver Farmatid.
5. desember 2018

Bekymring knyttet til implementering av ny EU forordning

Pharmaq er bekymret for den nye EU-forordringen som er foreslått implementert i EU. I Kyst.no kan du lese deres brev til fiskeriminister Harald Tom Nesvik.
5. desember 2018

Legemiddelkjempe kjøper kreftmedisinselskap for 4,2 mrd dollar

Den britiske legemiddelkjempen GlaxoSmithKline er i ferd med å kjøpe kreftmedisin-selskapet Tesaro for 4,16 milliarder dollar, melder The Wall Street Journal. Det skriver DN.
5. desember 2018

Forslag til oppmyking av genteknologiloven kan gi genredigerte produkter i Norge

Bioteknologirådet legger i dag frem forslag til norske myndigheter om å myke opp dagens genteknologilov. Dette vil gjøre det lettere å benytte genredigeringsverktøyet CRISPR i forskning og utvikling. –Veldig positivt, sier forsker Tage Thorstensen ved NIBIO.
5. desember 2018

Vil ha lovpålagt åpenhet om honorarer fra industrien (LMI kommenterer)

– Helsepersonell i det offentlige som får honorarer fra legemiddelindustrien, skal registreres i et åpent register, skriver Dagens Medisin.
4. desember 2018

Bayer kutter 12 000 stillinger internasjonalt – kan påvirke norske arbeidsplasser

Det store globale legemiddelselskapet varslet selv nylig om kuttplanene i en pressemelding, der de trekker frem behovet for effektivisering og omstrukturering for selskapet. Hoveddelen av kuttene vil skje i Tyskland, skriver Farmatid.
30. november 2018

Høie har svart Grung om antibiotika i mat og forskrivningsrett for fiskehelsebiologer

Høie har svart Grung om antibiotika i mat og forskrivningsrett for fiskehelsebiologer
30. november 2018

Innskrenking av pasientenes rettigheter

Steinar Thoresen i AbbVie reagerer sterkt på en høring fra HOD, som presenteres som en oppfølging av prioriteringsmeldingen. - Disse forslagene vil innebære en reell svekking av pasientenes rettigheter, blogger han i Dagens Medisin.
30. november 2018

Bayer varsler kutt av 12.000 ansatte

Uvisst om det får konsekvenser for selskapets virksomhet i Norge, skriver NA24.