Saker om helseøkonomi (23)

Enighet om at prioriteringsmeldingen må gjelde for hele helsetjenesten  

Er det lurt å ha strenge kriterier for hvordan man bruker 7 % av helsebudsjettet, mens man ikke har tilsvarende regler for de resterende 93 %?

Les mer
Om tilgang til nye legemidler

Om tilgang til nye legemidler

Pasienters tilgang til nye og bedre legemidler er et svært viktig tema for industrien som utvikler dem, for myndighetene som skal betale for dem, men aller viktigst for pasientene som...

Les mer
Hvorfor tar det så lang tid før norske pasienter får tilgang til nye medisiner?

Hvorfor tar det så lang tid før norske pasienter får tilgang til nye medisiner?

Det er viktig og riktig av norske myndigheter å gjøre en grundig vurdering av om medisinene vi leverer er verdt pengene. Men dagens prosess er for komplisert og tidkrevende.

Les mer
LMI er kritiske til endringer i Legemiddelforskriften og Blåreseptforskriften

LMI er kritiske til endringer i Legemiddelforskriften og Blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementets forslag, som nå er sendt på høring, inneholder omfattende endringer.

Les mer
Usikkerhet i helseøkonomiske analyser

Usikkerhet i helseøkonomiske analyser

Norge er et foregangsland innenfor prioritering i helsetjenesten, men fortsatt er det rom for metodemessige og praktiske forbedringer, skriver professor Ivar Sønbø Kristiansen i Dagens Medisin.

Les mer
Konfidensielle priser – ikke noe muffens

Konfidensielle priser – ikke noe muffens

- Konfidensielle priser, hva er det? For det første: det er ikke noe muffens. Det er ikke noe tåkelegging fra industriens side. Det sa Veronika Barrabes fra Novartis på DM...

Les mer
Professor forklarer legemiddelprisene

Professor forklarer legemiddelprisene

De høye prisene som Høie nå beklager, er til dels en konsekvens av ordningen som medvirket til nullvekst i legemiddelkostnader i mange år, skriver Ivar Sønbø Kristiansen i Dagens Næringsliv.

Les mer
Kaller industrien uetisk

Kaller industrien uetisk

Bent Høie og Lars Vorland kritiserer i Dagens Næringsliv legemiddelindustrien for å ta alt for høye priser. Karita Bekkemellem – og flere andre - svarer på kritikken.

Les mer
– Satt ut av helseministerens slakt

– Satt ut av helseministerens slakt

Helseminister Bent Høie slakter LMIs forslag om midlertidig finansiering av legemidler før han har fått det skikkelig presentert. Karita Bekkemellem er satt ut av helseministerens nedsabling.

Les mer
Stort fokus på kreftrapport

Stort fokus på kreftrapport

Oslo economics rapport om kreftkostnader i Norge, som er finansiert av BMS, fikk stor oppmerksomhet. Og mange møtte opp til lanseringskonferansen tirsdag.

Les mer
Statsbudsjettet lagt frem i dag

Statsbudsjettet lagt frem i dag

Regjeringen har i dag lagt frem statsbudsjettet for 2017. Blant flere gledelige nyheter er økte bevilgninger til Legemiddelverkets innovasjonsstøtte og til raskere metodevurdering.

Les mer