Industriens bidrag til samfunnet i koronakrisen

Denne saken vil bli fortløpende oppdatert med informasjon som synliggjør legemiddelindustrien i Norge sine korona-relaterte bidrag til samfunnet i disse krisetider.

Publisert 30. mars 2020
Virus korona hansker

LMI er i løpende kontakt med våre medlemmer og vil på denne siden samle all relevant informasjon om hvordan industrien bidrar til samfunnet under koronapandemien.

Pfizer girer opp produksjonen i kampen mot korona

Pfizer rydder plass i sine vaksinefabrikker, øker produksjonskapasiteten og åpner sine laboratorier og produktbiblioteker i kampen mot koronaviruset. Les saken her.

Industrien tilbyr sitt helsepersonell til det offentlige
I legemiddelindustrien jobber mange leger og sykepleiere, og de trengs nå i den offentlige helsetjenesten. Mange av LMIs medlemmer gir derfor sine ansatte permisjon med lønn for å melde seg til tjeneste. Les saken her.

LMI oppretter en «krise-komité»

LMIs mål er å sikre befolkningen gjennom å bidra til å løse COVID 19-krisen på best mulig måte i samarbeid med myndighetene. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra hele verdikjeden som vil koordinere arbeidet. Les saken her.

Finner nye løsninger i en vanskelig tid

Vi har donert alle våre munnbind og beskyttelseshansker til norske sykehus, for de trenger det mer enn oss, sier daglig leder i Novartis Norge, Veronika Barrabes. Les saken her.

Virus korona

Legemiddelindustriens globale innsats mot koronautbruddet

Legemiddelindustrien er engasjert i flere globale initiativ for å utvikle vaksiner, diagnostikk og behandlinger mot det nye koronaviruset. Industrien donerer også store summer og medisinsk utstyr til hjelpeorganisasjoner. Les saken her.

Virus korona

Spørsmål og svar om koronaviruset

LMI samler en rekke spørsmål og svar angående koronasituasjonen og legemiddelindustrien her. Les saken her.

Arbeidsgruppe for norsk produksjon av kritiske legemidler

På oppdrag fra HOD har SLV satt ned en arbeidsgruppe som skal se på legemiddelproduksjon for å sørge for legemiddeltilgangen under COVID-19 epidemien. LMI er medlem av denne gruppa. Les saken her.

Rasjoneringsvarsel er nå tilgjengelig i Felleskatalogen

Statens legemiddelverk (SLV) har innført rasjonering av enkelte legemidler som følge av koronavirus-utbruddet i Norge. Disse er kontinuerlig oppdatert på Felleskatalogen. Les saken her.

Covid 19 korona

Oppdatert kommunikasjon med helsepersonell og sykehus

SIST OPPDATERT 29.03.2020. Mange kliniske studier settes på vent i disse tider. Her legger vi fortløpende ut informasjon vi mottar fra de ulike sykehusene og forskningspostene. Les saken her på norsk eller engelsk.