Opptak fra frokostmøte om avanserte terapier 13. juni

Se opptak fra Frokostmøte om celle- og vevsterapi i møteserien om ATMPer i regi av SLV og LMI her.

Publisert 14. juni 2022

LMI og Statens legemiddelverk (SLV) ønsket velkommen til det fjerde frokostmøte i møteserien som tar for seg avanserte terapier (ATMP). Temaet for møtet denne gangen var celle- og vevsterapi.

​​​​​​​​​LMI og SLV vil sammen gi et kunnskapsløft for ATMP gjennom en felles møteserie. Gjennom denne møteserien ønsker vi å heve kunnskapsnivået og innsikten rundt disse teknologiene – fra utvikling til integrering i klinisk setting. Målet er å legge til rette for å øke antallet kliniske studier i Norge.

Tidsstempel for de ulike programpostene:

00:01 Velkommen

07:10 Johan Hyllner, Executive Director and Head of Cell Therapy BioPharmaceuticals R&D, Astrazeneca. «An introduction to Cell Therapies outside of Oncology»

34:20 Renana Rabe , legemiddelinspektør i Statens legemiddelverk. «Tilvirkningskrav knyttet til ATMP bestående av celler og vev»

01:06:27 Hanne Scholz, seniorforsker OUS og UiO. «Kliniske muligheter ved celle-/vevsterapi» Oppsummering og Q&A

Les også: