Norske Pharmaq sørger for trygg mat til verden 

Visste du at millioner av mennesker verden over får trygg mat på bordet takket være 100 ansatte i en vaksinefabrikk i Overhalla utenfor Namsos?

Publisert 2. april 2024
Bli med på en tre-minutters omvisning på Pharmaqs vaksinefabrikk i Overhalla.

Hver dag spises det rundt 40 millioner laksemåltider verden rundt. Denne matforsyningen er blant annet avhengig av norske fiskehelsebedrifter, som gjør det de kan for at fisken ikke skal bli syk. Den største av disse bedriftene er Pharmaq, som har rundt 300 ansatte i Norge og er verdensledende innen fiskehelse og – vaksiner.  

LMI fikk komme på besøk til fabrikken deres i Overhalla, en halvtimes biltur nordøst for Namsos. Der jobber 100 av dem: bioingeniører, farmasøyter, bioteknologer, elektrikere, molekylærbiologer,  næringsmiddelteknologer, mekanikere og en rekke personer innen automasjon, produksjon- og prosessfag, for å nevne noe. 

I de 4000 m2 store lokalene produseres 2,5 milliarder fiskevaksinedoser hvert år. Her hentes de av trailere og fraktes ut til fiskeanlegg både i Norge, Storbritannia, Færøyene, Canada, Island og Chile (verdens nest største lakseprodusent), samt til land rundt Middelhavet, Vietnam og Brasil.  

Norge er storeksportør av både laksevaksiner og laks. I tillegg til Chile er norsk oppdrettsnæring den aller største kunden: norsk laks eksporteres til nærmere 100 ulike land. Ni av ti oppdrettslaks i verden er vaksinert med en Pharmaq-vaksine. I tillegg produserer selskapet vaksiner til ørret, torsk, tilapia, havabbor, pangasius og rognkjeks.  

Inger, Trude, Hanne og Bernt  

Det er nesten ikke til å fatte at så mange måltider er avhengig av at Inger, Trude, Hanne, Bernt og kollegene går på jobb hver dag. Både direktøren, kvalitetssjefen og fabrikksjefen i Pharmaq har jobbet i bedriften siden midten av 90-tallet.  

– Jeg har jobbet her siden 1993, og som kvalitetssjef de siste 18 årene, sier Inger Kvitvang. – Da het selskapet Biovet, vi produserte vaksine mot ringorm for storfe og var 8 ansatte. Biovet gikk konkurs etter ett år. Men det norsk-amerikanske selskapet Alpharma var på jakt etter et sted å bygge sin nye vaksinefabrikk, og gode krefter i Namdalen – med Senterparti-ordfører Jørgen Tømmerås i spissen – skjønte at de burde lokke dem hit, forteller Kvitvang. 

Fabrikksjef Trude Parnas har vært i Pharmaq siden 1997. Hun var med på å bygge opp fabrikken, tettet ventiler og slanger, og har gått gradene. I 2015 tok hun over som fabrikksjef i Overhalla, og fra 2018 har hun vært sjef for Kløfta også.  

Administrerende direktør Bernt Martinsen startet i det norske legemiddelselskapet Apotekhernes Laboratorium i 1994, samme år som det ble en del av Alpharma.  

– Jeg er utdannet veterinær og tok fiskehelse-doktorgraden min på veterinærhøgskolen før jeg startet i Alpharma. Så fikk jeg tilbud om jobb der, for de trengte noen som kunne utvikle et nytt legemiddel mot lakselus, forteller Martinsen. 

Saken fortsetter under bildene

Fra venstre: Kristin Skogås Hals, avdelingsleder for vaksineformulering og – fylling, Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI, Thomas Andersen, avdelingsleder bakterielle antigener, Hanne Christophersen, leder for Regulatory Affairs, Trude Parnas, fabrikksjef, og Bernt Martinsen, administrerende direktør. Kvalitetssjef Inger Kvitvang var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kjøpte – og reddet – sin egen arbeidsplass 

Men så bestemte Alpharma seg for å selge ut fiskehelsedelen av selskapet, og i 2004 gjorde de ansatte det samme som de ansatte i Elverum-fabrikken Curida gjorde noen år senere: de kjøpte rett og slett arbeidsplassen sin for å redde jobben. Sammen med noen større investorer investerte de sparepengene sine – til sammen 20 millioner kroner – og reddet fabrikkens videre drift. Navnet ble Pharmaq.  

– Vi visste ikke om vi kom til å ha jobb noen måneder frem i tid, men det viste seg å være en god investering, sier Martinsen.  

Han tok over lederjobben i 2021, etter å ha vært global salgsdirektør, og jobber til daglig ved Pharmaqs Oslo-avdeling. Det gjør også Hanne Christophersen, som er leder for Regulatory Affairs. Christophersen har jobbet i selskapet siden 2005 og er leder i LMIs fiskehelsegruppe.  

Solgt til Zoetis – og oppgradert 

I 2015 ble Pharmaq solgt til det amerikanske legemiddelselskapet Zoetis for 6,5 milliarder kroner. Zoetis var dyrehelsedivisjonen til Pfizer, som ble selvstendig selskap i 2013. Pharmaq fikk beholde navnet sitt etter oppkjøpet, og heter i dag Pharmaq AS, part of Zoetis.  

I 2016 fikk fabrikken en betydelig oppgradering. De kalte oppgraderingen «Apollo», etter månelandingen med samme navn. I 2019 oppgraderte de ytterligere: prosjektet “Guinness”. Dette prosjektet økte kapasiteten på fermenteringsavdelingen (dyrkning av bakterier). I 2022 sluttførte de den siste store utbyggingen så langt, prosjekt “Phoenix”.  Dette prosjektet var en vesentlig oppgradering av bla fyllelinjen for vaksine og gjorde dem i stand til å levere som de nå gjør. Nå jobbes det med ytterligere planer for videre utbygging i årene som kommer.  

Fyllerommet, der Pharmaq fyller alle sine vaksiner, må observeres gjennom en glassvegg. Operatørene betjener maskinene uten å være i berøring med produktet.

I tillegg til fabrikken i Overhalla har Pharmaq en virusfabrikk på Kløfta (virusene er en viktig ingrediens i noen av vaksinene), som ble åpnet i 2017, hovedkontor og forskningsavdeling i Oslo, analyseavdeling i Bergen (PHARMAQ Analytiq) og vaksinasjonstjenester og produksjon av vaksinasjonsmaskiner på Nesna (PHARMAQ Fishteq).  

All fisk trenger basisvaksine 

Vaksinene Pharmaq produserer er ikke bare for atlanterhavslaks, men også for stillehavslaks, regnbueørret, røye, rognkjeks, torsk, havabbor, pangasius og tilapia. Forskjellig fisk i forskjellig havmiljø får forskjellige sykdommer, og trenger derfor ulike vaksiner og legemidler. Men så å si all fisk trenger basisvaksiner, som er det Pharmaq leverer mest av. 

– I Norge vaksineres hvert år 470 millioner fisk med våre basisvaksiner. I tillegg vaksineres fisken mot flere andre sykdommer som ikke er dekket av basisvaksinen, totalt kan hver laks beskyttes mot opptil 10 antigener. Selve vaksineringen er en stressende opplevelse for fisken, selv om den blir bedøvet. Derfor får den alle vaksiner i én operasjon: basisvaksiner og enkeltvaksiner som blandes automatisk før injeksjon med et stikk i buken og DNA-vaksinen med et stikk i ryggen. Både Pharmaq, Elanco og MSD har klassisk inaktiverte basisvaksiner, mens kun Elanco har DNA-vaksine.  

I Norge vaksineres det rundt 450 millioner fisk i året, blant annet på Sævareid fiskeanlegg utenfor Bergen. Her er Pharmaq-ansatte Petter Gjesdal og Marie Egenberg er på kundebesøk på Sævareid for å følge opp vaksineringen.

Se hvordan laksen vaksineres: 

Hver eneste laks er vaksinert 

Uten fiskevaksiner – ingen oppdrettslaks 

Store endringer i fiskehelsebedriftene 

I likhet med i andre deler av legemiddelindustrien, skjer det mange oppkjøp og sammenslåinger også innen fiskehelsebedriftene. Nylig ble Elanco kjøpt opp av MSD Animal Health, noe som inkluderer deres DNA-vaksine, og tidligere i vinter ble det kjent at Benchmark Holding, som blant annet tilbyr antilusebehandling for laks i brønnbåter, er lagt ut for salg. Det samme er STIM, som ACD Pharma er en del av. ACD Pharma utvikler fiskehelseprodukter og bakteriofager. Pharmaq er det største av fiskehelsebedriftene.  

Fabrikksjef Trude Parnas, som altså kan feire 27 år i selskapet, sier hun har vært med på en fantastisk reise og har et stort eierskap i at Pharmaq skal lykkes videre framover. 

Fabrikksjef Trude Parnas og avdelingsleder Thomas Andersen er brennende engasjert i jobben sin.

– Kombinasjonen av spennende bioteknologi, resultatet av det vi skaper og leverer lokalt, arbeidsplasser, betydningen hos kunden og næringen globalt, og bidraget med å gjøre næringen mer bærekraftig for å sikre tilgang på sunne proteiner – det er en fantastisk kombinasjon av motivasjonselementer i det vi holder på med, sier Parnas.  

Hun forteller at å bli en del av Zoetis og deres 14 000 ansatte har gjort selskapet godt. 

– Vi har fått lettere tilgang på systemer og tung kompetanse. Samtidig har det innimellom vært krevende å bli integrert i et stort konsern. Det medfører noen utfordringer å gå fra å være liten, norsk bedrift med relativt flat struktur, til å bli en del av et stort amerikansk konsern, med alt det innebærer, sier hun. 

Men læringen går begge veier, forteller Bernt Martinsen.  

– Vi får skryt av Zoetis også. De ser at vi er sterke på et tett og godt samarbeid i hele verdikjeden, og at vi får til noe. Vi har en innstilling om at vi ikke gir oss, og det merkes, sier han.  

Les også: 

I denne bygda produserer de vaksiner til 70 prosent av verdens laks

Månelanding for Pharmaqs vaksinefabrikk