Presseklipp LMI (6017)

Åpner for å tilby alle pasienter behandling gjennom nytt anbud

20. desember 2016

Åpner for å tilby alle pasienter behandling gjennom nytt anbud

Dersom selskapene tilbyr lave nok priser, vil Sykehusinnkjøp fjerne betingelsen om at behandlingen bare gis til pasienter med betydelig leverskade, skriver Dagens Medisin.

Apotek i hele Norge tomme for influensavaksine

15. desember 2016

Apotek i hele Norge tomme for influensavaksine

Grossistene har ikke bestilt nok, dette er noe vi ser år etter år, sier Siri Hauge og forteller til Fædrelandsvennen at Folkehelseinstituttet har nok av vaksine.

Forskningsmidler til miljøpåvirkning av oppdrett

15. desember 2016

Forskningsmidler til miljøpåvirkning av oppdrett

Forskningsrådet har blant annet bevilget 7,6 millioner kroner til et prosjekt som skal sjekke hvordan medikamenter brukt mot lakselus virker på reker i ulike stadier, skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Mindre vaksinering i november

14. desember 2016

Mindre vaksinering i november

Vaksinesalget de siste tre måneder ligger helt likt med samme periode i fjor, til tross for at det ble solgt 11 million doser færre flerkomponentvaksiner til laks i november, skriver...

– Et viktig skritt for bærekraftig havbruk i Vietnam

14. desember 2016

– Et viktig skritt for bærekraftig havbruk i Vietnam

Pharmaq har fått ny markedsføringstillatelse for en vaksine til bruk på pangasius i Vietnam. Dette er et skritt i riktig retning for å sikre den vietnamesiske oppdrettsindustrien ved få på...

Disse reseptmidlene kjøper vi helst på nett

14. desember 2016

Disse reseptmidlene kjøper vi helst på nett

Mens hjerte- og karmedisin troner øverst på salgslisten til de fysiske apotekene, er det astma- og allergimedikamenter som foreløpig selger best på nett, skriver Halden 24.

Jørn (55) betaler sin egen kreftmedisin

13. desember 2016

Jørn (55) betaler sin egen kreftmedisin

Så langt har det kostet ham en halv million kroner, skriver VG.

Avventer resultatene fra nye anbud

13. desember 2016

Avventer resultatene fra nye anbud

Anbudsrunder må gjennomføres for seks av syv legemidler som var opp i Beslutningsforum, før det kan gis et klarsignal om bruk, skriver Dagens Medisin.

Betinget ja for lungekreftmedisin

13. desember 2016

Betinget ja for lungekreftmedisin

Først i januar/februar kan det bli et endelig klarsignal for å ta i bruk nivolumab for lungekreftpasienter. Først må det utlyses nytt anbud – for å få ned prisen, skriver...

Ber Stortinget jobbe for nye insentivmodeller for å utvikle antibiotika

12. desember 2016

Ber Stortinget jobbe for nye insentivmodeller for å utvikle antibiotika

LMI og Farmaceutene vektlegger behovet for en finansiering som oppmuntrer til at nye antibiotika utvikles men ikke brukes.

Gode resultater for kreftmedisin

9. desember 2016

Gode resultater for kreftmedisin

Legemidlet er aktuelt for rundt 50 norske pasienter, skriver Dagens Medisin.