Presseklipp LMI Arkiver - Side 98 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

5. april 2017

Boehringer Ingelheim lanserer nettside om idiopatisk lungefibrose for norsk helsepersonell

Hovedformålet til denne nettsiden er å tilgjengeliggjøre medisinsk informasjon og øke bevisstheten rundt denne alvorlige og progressive lungesykdommen. InIPF.com/no er tilgjengelig for alt norsk helsepersonell som har interesse for IPF, sier Dr Odd Erik Johansen, medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim Norge.
5. april 2017

Meslingutbruddene skjer grunnet manglende vaksinering

Meslinger var tidligere en vanlig smittsom barnesykdom, som mange døde av på verdensbasis. Meslinger er mye mindre vanlig nå fordi de fleste barn er vaksinerte. Likevel har vi sett utbrudd både i Norge, og andre steder i verden de siste årene, grunnet manglende vaksinering, skriver ABC Nyheter.
4. april 2017

Positive fase III-resultater for Roches medisin innen lungekreft

Behandling med kreftmedisinen Alesenca gir en statistisk signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (PFS) for pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv, avansert, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som har progrediert etter behandling med både platinumbasert kjemoterapi og crizotinib, melder Roche i en pressemelding.
4. april 2017

Vaksine produsert med syntetisk bioteknologi

Ved produksjon av levende virusvaksiner bør vaksinens virulens være lavest mulig, samtidig som den ikke mister sin effekt. En ny studie viser at influensavaksiner kan produseres ved bruk av syntetisk bioteknologi, skriver Tidsskriftet.
4. april 2017

Vil ha helsenæring på Brakerøya

Vi må finne ut hvordan vi kan bruke det nye sykehuset, forskning- og utdanning, gründerbedrifter, innovasjonsmiljøer, kommune og stat til å etablere en helseklynge på Brakerøya, skriver Kristin Ørmen Johnsen og Fredrik Haaning (H) i Drammens Tidende.
4. april 2017

Pristest: Her er det billigst å handle reseptfrie medisiner

Nesespray og smertestillende selges i dagligvarebutikken, apotek og på nettapotek. Hvor lønner det seg egentlig å kjøpe? Lommelegens pristest avdekker store prisforskjeller.
4. april 2017

Ny norsk terskelverdi for verdien av et godt leveår?

Inntil man har estimert på bakgrunn av norske data hvor mye helse som går tapt for hver krone som omprioriteres i det norske helsevesenet, foreslår jeg at vi, basert på de nye beregningene fra Storbritannia, bruker terskelverdien 385 721 kroner per kvalitetsjusterte leveår i 2017, skriver Torbjørn Wisløff i Tidsskriftet.
4. april 2017

Sammen mot forfalskninger

Kvalitetsdagen 2017 ble en lærerik dag for deltakerne hvor pasientsikkerhet virkelig var i fokus. Frister, konsekvenser og økonomi var noen av temaene som ble godt belyst, skriver Farmatid.
3. april 2017

Ny lungekreftmedisin tilgjengelig

Roches kreftmedisin Alecensa (alektinib) er nå tilgjengelig for voksne pasienter med en bestemt form for lungekreft; anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv, avansert, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som tidligere er behandlet med crizotinib, melder Roche i en pressemelding.
3. april 2017

Ber politikere prioritere medisiner

Rusbrukernes organisasjoner ber politikerne prioritere bedre medisiner fremfor heroin, melder P4.
3. april 2017

Uheldige forskrivninger til eldre pasienter

Én av fire av fastlegenes forskrivninger av medisiner var potensielt farlige for eldre pasienter. Kursing av legene ga resultater, viser ny doktoravhandling.
3. april 2017

Slurver med allergimedisinen

En av fire allergikere tar ikke medisin i løpet av pollensesongen. Ekspertene er bekymret, og mener plagene mange nordmenn sliter med gjennom våren og sommeren kunne vært unngått med riktig bruk av allergimedisin, skriver avisen Telen.
3. april 2017

Menn rammes hardere av psoriasis

En svensk studie viser at flere menn enn kvinner har alvorlig psoriasis, skriver forskning.no.
3. april 2017

AESGP Euro OTC News March 2017

Nyhetsbrev fra AESGP om reseptfrie legemidler og regulatoriske forhold i Europa
31. mars 2017

Målstyrte thorium-missiler gir nytt håp for kreftpasienter

Det internasjonale Bayer-konsernet er i gang med kliniske studier av en norskutviklet teknologi for kreftbehandling ved hjelp av radioaktivt thorium, skriver abcnyheter.no.