Saker om forskning og utvikling (30)

Kliniske studier: all informasjon på ett sted

Kliniske studier: all informasjon på ett sted

Har ditt selskap tatt i bruk Shared Investigator Platform (SIP)? SIP er en felles elektronisk plattform til bruk i kliniske studier, som sparer tid og forenkler informasjonsutvekslingen både for sykehus...

Les mer
Persontilpasset behandling – Norge henger etter

Persontilpasset behandling – Norge henger etter

- Min jobb som patolog er å analysere blant annet kreftsvulster slik at pasientene kan få persontilpasset behandling. Men den enorme utviklingen innen molekylær patologi bremses av utfordringer i Norge.

Les mer
Kliniske studier: Sårt tiltrengt måleverktøy i sikte

Kliniske studier: Sårt tiltrengt måleverktøy i sikte

Takket være politisk vilje og et nybrottsarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet får vi endelig på plass en indikator for å måle den kliniske studieaktiviteten på norske sykehus.

Les mer
I dag er den internasjonale dagen for kliniske studier

I dag er den internasjonale dagen for kliniske studier

Lær mer om hvorfor kliniske studier i Norge er viktig, og hva legemiddelindustrien bidrar med.

Les mer
Vei i vellinga for kliniske studier?

Vei i vellinga for kliniske studier?

Helse Sør-Øst har opprettet en avdeling forskningsstøtte for kliniske studier (CTU) som skal bidra til å legge bedre til rette for kliniske studier i regionen. Nylig arrangerte de et kick-off...

Les mer
9 av 10 studier offentliggjøres

9 av 10 studier offentliggjøres

Resultatene fra hele 93 % av alle industrisponsede kliniske studier på nye medisiner blir nå offentliggjort. - Svært gledelig, sier LMIs Katrine Bryne.

Les mer
Over 114 millioner på forskning og utvikling

Over 114 millioner på forskning og utvikling

Legemiddelindustrien offentliggjør verdioverføringer for andre gang, og disse viser at forskningsaktiviteten i Norge er høy.

Les mer
FoU-undersøkelsen 2017 er klar

FoU-undersøkelsen 2017 er klar

Om lag 4500 norske pasienter deltok i kliniske studier gjennomført av LMIs medlemmer i fjor.

Les mer
Ja til utvikling av legemidler til barn

Ja til utvikling av legemidler til barn

Stortingsflertallet går endelig inn for at Norge skal delta i EUs pediatriforordning. Det vil bidra til økt forskning på og utvikling av legemidler til barn.

Les mer
Genteknologi gir kreftpasienter nytt håp

Genteknologi gir kreftpasienter nytt håp

Kreft skyldes feil i genene. Og uflaks. Heldigvis forstår vi mye mer om genene våre enn vi gjorde før, og i dem kan vi finne nøkkelen til fremtidens kreftbehandling.

Les mer
Novo Nordisk satser i Norge

Novo Nordisk satser i Norge

Novo Nordisk vil i løpet av de neste månedene øke satsingen i Norge betydelig. Det betyr nyansettelser og en tettere dialog med sentrale norske aktører på helseområdet.

Les mer
Veikart for legemiddelindustrien

Veikart for legemiddelindustrien

LMI har utarbeidet et veikart som beskriver hvordan legemiddelindustrien, sammen med andre aktører, kan bidra til å bedre helse og livskvalitet for befolkningen og samtidig skape nye og produktive arbeidsplasser...

Les mer