Presseklipp LMI Arkiver - Side 82 av 118 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

16. juni 2017

Pre Diagnostics med blodbasert test av Alzheimers sykdom

De gode nyhetene har stått i kø for det lille selskapet Pre Diagnostics de siste månedene og utvikling av deres blodbaserte test av Alzheimers sykdom, LMIs medlemsselskap Thermo Fisher Scientific har bidratt i prosjektet, skriver Inven2.
16. juni 2017

– Lusen koster oppdretterne mange ganger det man tror

Lofotseminaret: Knut Senstad fra Inventura presenterte en ny kostnadsmodell som viser at store kostnader i forbindelse med avlusing, gjerne så mye som to tredjedeler, ikke er kjent for oppdretter, skriver Kyst.no.
16. juni 2017

Kontrollerer Yersinia uten hverken antibiotika eller vaksiner

Lofotseminaret: Selskapet ACD Pharma har utviklet et Yersinia-drepende produkt, som i første omgang kan hjelpe settefisk-oppdrettere som får bakteriene sittende i RAS-anlegget, skriver Kyst.no.
16. juni 2017

Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft, skriver OUS.no.
16. juni 2017

Utvikler kreftmedisiner for verdensmarkedet

På slutten av 90 tallet arbeidet Øyvind Bruland fulltid som overlege ved Radiumhospitalet. Daglig møtte han pasienter med bryst- og prostatakreft som slet seg gjennom bivirkningsfull behandling med cellegift og også stråleterapi mot spredning av sykdommen til skjelett, skriver OUS.no.
15. juni 2017

Første legemiddel mot spinal muskelatrofi godkjent

EU-kommisjonen har godkjent nusinersen (Spinraza) fra Biogen til behandling av spinal muskelatrofi, en arvelig nevrologisk sykdom som rammer rundt 1 av 6000 nyfødte.
15. juni 2017

Biotilsvarende til Humira

Boehringer Ingelheim presenterer fase 3-resultater som viser at deres adalimumab som er biotilsvarende til Humira har samme effekt, sikkerhet og immunogenisitet.
15. juni 2017

Vi har unike muligheter i helseteknologi

IBMs datamaskin "Watson" brukte ti minutter på å stille en kreftdiagnose som legene strevde med i månedsvis. Norge må ta i bruk ny teknologi for å gi pasienter de beste tjenestene og bygge opp en helsenæring basert på dette, skriver Kreftforeningens Anne Lise Ryel i sin blogg i Dagsavisen.
15. juni 2017

Disse vaksinene bør du friske opp

- Noen av vaksinene er det nødvendig å friske opp som voksen, enten om du skal være i Norge eller reise til utlandet, sier Jeanette Stålcrantz ved Folkehelseinstituttet til KK.
14. juni 2017

Ikke økt risiko for hjerte-kar lidelser med insulin degludec

Behandling med insulin degludec gir ikke økt risiko for kardiovaskulære hendelser sammenlignet med insulin glargin.
14. juni 2017

Ønsker stortingsmelding om helseindustrien

En eventuell helseindustrimelding skal blant annet inneholde et mål om at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025, skriver Dagens Medisin.
14. juni 2017

Vaksinesalget fortsetter å stige

Det ble solgt 21,2 millioner flerkomponentvaksiner til fisk i mai mot 15,1 millioner doser i mai i fjor. Salget av PD-vaksiner steg med hele 45 prosent, skriver iLaks.no.
14. juni 2017

– Dette kunne vært unngått

Hver femte nordlending med pollenallergi har vært borte fra jobb eller skole som følge av allergi Øre-nese-hals-lege mener det høye sykefraværet kunne vært unngått dersom flere hadde oppsøkt lege, og færre hadde slurvet med medisineringen.
14. juni 2017

Depotbehandling gir færre reinnleggelser

Legemidler med virkestoffet klozapin (i tablettform) og langtidsvirkende injeksjoner, såkalt depotbehandling, er forbundet med færre reinnleggelser på sykehus enn andre former for antipsykotiske legemidler. Det viser en registerstudie fra Karolinska Institutet.
14. juni 2017

Lavere hjerterisiko med SGLT2-hemmere

Behandling med SGLT2-hemmere er assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, hjerte/kardødelighet og totaldødelighet enn behandling med andre legemidler mot diabetes type 2.