Presseklipp LMI (2399)

Årsrapport om medisinrester i oppdrettslaks

6. juli 2018

Årsrapport om medisinrester i oppdrettslaks

Mattilsynet undersøkte i 2017 13 640 oppdrettsfisk, og fant at alle prøvene for legemiddelrester var under grenseverdien. De fant ingen ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika i fisken.

Kreftaksjonist krever at helseministeren går av

6. juli 2018

Kreftaksjonist krever at helseministeren går av

– Pasienter dør mens de venter på medisin, sier Finn Helge Quist, som nå gir opp og drar med kona til utlandet for nødvendig behandling, melder NRK.

Rigide regler fører til vaksine-sløseri

6. juli 2018

Rigide regler fører til vaksine-sløseri

I Bergen kommune har vi valgt å gi HPV-vaksiner som er gått ut på dato gratis til sårbare kvinner i rusmiljøet. Dette mener myndighetene vi ikke burde ha gjort, skriver...

Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

6. juli 2018

Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

Industri-honorarene offentliggjøres for tredje gang – fortsatt nekter én av fire helsepersonell at utbetalingene gjøres kjent, skriver Dagens Medisin.

Krisescenario om legemiddelmangel

6. juli 2018

Krisescenario om legemiddelmangel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt et nytt krisescenario om legemiddelmangel, skriver regjeringen.no

Ingen overskridelser i norsk oppdrettsfisk

6. juli 2018

Ingen overskridelser i norsk oppdrettsfisk

– Vi fant ikke nivåer av legemidler eller miljøgifter over grenseverdiene, sier forsker Rita Hannisdal i Havforskningsinstituttet til iLaks.

Flaskehalser i helsenæringen

6. juli 2018

Flaskehalser i helsenæringen

Helsenæringen kan på samme tid bidra til å løse nasjonale helseutfordringer og skape nye globale vekstbedrifter. Men da må vi knekke koden for offentlig-privat innovasjon, skriver Håkon Haugli i Abelia.

Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

6. juli 2018

Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

– Uforståelig og diskriminerende at bare de under 18 år skal få dekket bruken av diabetes-sensoren FreeStyle Libre, sier Diabetesforbundet til VG.

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

5. juli 2018

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av...

Fagdirektør i Helse Nord: Snart kan hepatitt C være utryddet

29. juni 2018

Fagdirektør i Helse Nord: Snart kan hepatitt C være utryddet

Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig, skriver Nordlys.

SMA-pasienter saksøker staten

29. juni 2018

SMA-pasienter saksøker staten

Pasientorganisasjonen SMA Norge har saksøkt Helse- og omsorgsdepartementet etter at det ble besluttet at pasienter over 18 år ikke får Spinraza-medisinen, skriver TV2.

Risikoanalyse av legemiddelforsyningen

29. juni 2018

Risikoanalyse av legemiddelforsyningen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort en risikoanalyse av legemiddelforsyningen med analyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge, skriver Legemiddelverket.