Presseklipp LMI Arkiver - Side 88 av 107 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

20. februar 2017

Forskningsrapport: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon

Antidepressiver av typen SSRI har ingen effekt mot depresjon, viser dansk forskning. - Det virker for noen, svarer psykiatri-spesialist Jørgen Bramnes til NRK.
20. februar 2017

– Det kommer til å gjøre vondt

Helseøkonomer har utredet hva helsetjenesten må gjøre fremover for å møte det økende gapet mellom behov og ressurser, skriver Dagens Medisin.
14. februar 2017

Spørsmål til Høie om privatimport

FRPs Morten Wold har spurt – og fått svar av bent Høie om privatimport.
14. februar 2017

Første kvartalsrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

Fra november 2016 fikk unge kvinner født 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har nær 44 000 kvinner takket ja til vaksinen, skriver FHI.
14. februar 2017

Invitasjon til nytt samarbeidsmøte i NorCRIN arbeidspakke 4

Møtet finner sted torsdag 16.02.17 kl. 13-15 på Akershus universitetssykehus
13. februar 2017

Vant LIS-anbudet med nytt legemiddel

Ifølge MSDs direktør for sykehuslegemidler har selskapet jobbet over tid for å få til en anbudskonkurranse der selskapene kan gi egne tilbud for å behandle alle pasienter, skriver Dagens Medisin.
10. februar 2017

Sykehusene sparte 2,5 milliarder

Aldri før har rabattene gitt gjennom LIS-anbudene ført til høyere beregnede besparelser for sykehusene, skriver Dagens Medisin.
10. februar 2017

Fra biosement til den nye antibiotikaen: Her er bioteknologiene det skal forskes mer på i Norge

Seks prosjekter har fått penger fra Forskningsrådet, skriver tu.no.
10. februar 2017

– Prinsipielle spørsmål må avklares for å finne finansiering

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest sier finansiering av stamcelletransplantasjon i behandlingsstudien for MS-pasienter kan sette presedens for å gjennomføre studier på andre utprøvende behandlinger, skriver Dagens Medisin.
9. februar 2017

Lungekreftpasienter kan nå få immunterapi før cellegift

Etter internasjonal anbefaling skal pasienter med lungekreft få immunterapibehandling som førstevalg fra i dag, skriver TV2.
9. februar 2017

Fikk ikke flertall for plan om å utrydde hepatitt C

Regjeringspartiene og KrF går imot Senterpartiets forslag om handlingsplan, som blant inneholder et mål om å gi alle hepatitt C-smittede effektiv behandling innen 15 år, skriver Dagens Medisin.
9. februar 2017

Økt vaksinesalg i januar

Det nye året startet med en økning i antall solgte multivaksinedoser sammenlignet med januar 2016. PD-vaksineringen falt. Det skriver MSD i en pressemelding, gjengitt på kyst.no.
9. februar 2017

Behandlet flere pasienter for mindre penger

Helseforetakene brukte 505,5 millioner kroner på direktevirkende antivirale legemidler i fjor, skriver Dagens Medisin.
8. februar 2017

Støtter ønske om tidligere mangelinformasjon

Farmaceutene støtter opp om forslaget til en ny modell for tidligere å dele informasjon om forsyningssvikt i legemiddeldistribusjonskjeden, skriver Farmaceutene.no.
8. februar 2017

Presiserer praksis i metodevurderinger av legemidler

Regelverk og retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser blir revidert etter Prioriteringsmeldingen. I påvente av dette presiserer SLV sin praksis i metodevurderinger av legemidler, skriver Legemiddelverket.