Kjernebudskap

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av LMI. De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Helsenæringen i Norge

Hva mener LMI?

Næringsutvikling

LMI mener det må satses på næringsutvikling innenfor helse i Norge. Norge trenger et næringsliv som er mer innovativt og som bygger på kommersialisering av forskning. Legemiddelindustrien er en slik næring. Les mer om næringsutvikling.

Kliniske studier

LMI mener et høyt antall kliniske studier i Norge styrker pasientsikkerheten ved at norske leger har kunnskap om nye behandlingsmetoder og ved at norske pasienter får tilgang til innovative legemidler. Les mer om kliniske studier.

Pris på legemidler

Det er ofte debatt om prisnivået på legemidler i media. LMI har utarbeidet en Q&A om prispå legemidler samt et kort budskapsdokument som forklarer noen av utfordringene. Les mer om pris på legemidler.

Legemiddelmeldingen

I 2015 kom norgeshistoriens andre legemiddelmelding: «Legemiddelmeldingen – Riktig bruk, bedre helse». Forrige gang det ble lagt frem en legemiddelmelding var i 2005. Les mer om Legemiddelmeldingen.