Kliniske studier (18)

- CAR-T- eksemplet understreker potensialet av offentlig-privat samhandling i helsesektoren

Lars Petter Strand i Novartis mener CAR-T speiler visjonen som fremlegges i Regjeringens nye handlingsplan for å få flere kliniske studier til Norge.

Les mer
Handlingsplanen for kliniske studier: - Gir gode forutsetninger for å lykkes

Handlingsplanen for kliniske studier: - Gir gode forutsetninger for å lykkes

Handlingsplanen, som ble lagt frem av regjeringen mandag denne uken, gir gode forutsetninger for å lykkes med å øke antall kliniske studier, mener flere selskaper i legemiddelindustrien i Norge.

Les mer
Suksess-satsing ved nevroklinikken

Suksess-satsing ved nevroklinikken

Innsatsen for å tiltrekke seg flere industrifinansierte kliniske studier har betalt seg: Nevroklinikken ved OUS kan nå tilby langt flere pasienter det nyeste innen behandling.

Les mer
Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Regjeringen vil doble antall kliniske studier innen 2025, og gjøre slike forskningsstudier til en integrert del av behandlingen. – En svært positiv handlingsplan, sier Karita Bekkemellem.

Les mer
Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Hva vet vi om vaksinene som er under utvikling mot covid-19? Hvem utvikler dem, hvor mange har prøvd dem, hvor sikre er de og hvilke får vi til Norge?

Les mer
Hvordan kan vi promotere Norge som studieland?

Hvordan kan vi promotere Norge som studieland?

Innovasjon Norge samlet nylig industri, departement og sykehus til workshop om hvordan vi sammen kan promotere Norge som et relevant land for uttesting av nye legemidler og medisinsk-teknisk utstyr.

Les mer
Statsbudsjettet: 75 millioner kroner til helsenæring og kliniske studier

Statsbudsjettet: 75 millioner kroner til helsenæring og kliniske studier

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til offentlig-privat samarbeid om helseinnovasjon og kliniske studier. – Det er gledelig at LMIs budskap over flere år endelig har gått igjennom.

Les mer
Kliniske studier: - Åpner du døra nå, så er det ingen der

Kliniske studier: - Åpner du døra nå, så er det ingen der

- Kliniske studier skal være en integrert del av det vi gjør, og ligge langt frem i bevisstheten vår, sier Øystein Krüger, avdelingsdirektør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst.

Les mer
- Den største utfordringen nå er å integrere kliniske studier som en ordinær del av pasientbehandlingen

- Den største utfordringen nå er å integrere kliniske studier som en ordinær del av pasientbehandlingen

Det sa Maiken Engelstad i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) under onsdagens Fremtidens kreftbehandling-møte som hadde tema kliniske studier og kreft.

Les mer
Endrer pandemien premissene for kliniske studier i Norge?

Endrer pandemien premissene for kliniske studier i Norge?

Kan hende slår pandemien fordelaktig ut for helserelatert forskning i Norge – og fører til at flere pasienter får delta i kliniske studier, skriver Bekkemellem og Hjelstuen i en kronikk...

Les mer
Kliniske studier gradvis i gang igjen

Kliniske studier gradvis i gang igjen

Sykehusene er i en utfordrende situasjon og har i noen uker delvis satt kliniske studier på vent. Nå åpner imidlertid enkelte sykehus opp for mer forskningsaktivitet igjen.

Les mer
Samordning av kliniske studier på covid-19-pasienter i Norge

Samordning av kliniske studier på covid-19-pasienter i Norge

HOD har besluttet at kliniske studier på covid-19-pasienter skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge, NorCRIN-sekretariatet og Oslo universitetssykehus har på rekordtid har skaffet til veie en...

Les mer