Kliniske studier (22)

Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Hvor mange covid-19-vaksiner er egentlig godkjent, hvor mange er på vei og hvor mange er de testet på? Her får du ferske tall og fakta.

Les mer
Nærmere målet om desentraliserte kliniske studier: Får Pilot Helse-midler

Nærmere målet om desentraliserte kliniske studier: Får Pilot Helse-midler

Et stort offentlig-privat konsortium, med Vestre Viken HF i spissen og LMI som aktiv partner, er tildelt 300 000 kroner av regjeringens Pilot Helse-midler.

Les mer
Riksrevisjonen: For få pasienter får tilgang til kliniske behandlingsstudier

Riksrevisjonen: For få pasienter får tilgang til kliniske behandlingsstudier

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan norske sykehus ivaretar sitt ansvar for kliniske behandlingsstudier. Konklusjon: ikke godt nok.

Les mer
- Kan vi jobbe sammen om en kur mot hjernekreft?

- Kan vi jobbe sammen om en kur mot hjernekreft?

Som regel er det industrien som banker på dørene hos klinikerne. Men nylig banket en gruppe klinikere innen hjernekreft på døra til industrien. Det ble tatt svært godt imot.

Les mer
Merck og MSD håper handlingsplanen for kliniske studier kan være med på å snu den nedadgående trenden

Merck og MSD håper handlingsplanen for kliniske studier kan være med på å snu den nedadgående trenden

Steinar Thoresen og Hanne Wessel Lund ser med bekymring på nedgangen i antallet kliniske studier i Norge de siste årene.

Les mer
- CAR-T- eksemplet understreker potensialet av offentlig-privat samhandling i helsesektoren

- CAR-T- eksemplet understreker potensialet av offentlig-privat samhandling i helsesektoren

Lars Petter Strand i Novartis mener CAR-T speiler visjonen som fremlegges i Regjeringens nye handlingsplan for å få flere kliniske studier til Norge.

Les mer
Handlingsplanen for kliniske studier: - Gir gode forutsetninger for å lykkes

Handlingsplanen for kliniske studier: - Gir gode forutsetninger for å lykkes

Handlingsplanen, som ble lagt frem av regjeringen mandag denne uken, gir gode forutsetninger for å lykkes med å øke antall kliniske studier, mener flere selskaper i legemiddelindustrien i Norge.

Les mer
Suksess-satsing ved nevroklinikken

Suksess-satsing ved nevroklinikken

Innsatsen for å tiltrekke seg flere industrifinansierte kliniske studier har betalt seg: Nevroklinikken ved OUS kan nå tilby langt flere pasienter det nyeste innen behandling.

Les mer
Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Regjeringen vil doble antall kliniske studier innen 2025, og gjøre slike forskningsstudier til en integrert del av behandlingen. – En svært positiv handlingsplan, sier Karita Bekkemellem.

Les mer
Hvordan kan vi promotere Norge som studieland?

Hvordan kan vi promotere Norge som studieland?

Innovasjon Norge samlet nylig industri, departement og sykehus til workshop om hvordan vi sammen kan promotere Norge som et relevant land for uttesting av nye legemidler og medisinsk-teknisk utstyr.

Les mer
Statsbudsjettet: 75 millioner kroner til helsenæring og kliniske studier

Statsbudsjettet: 75 millioner kroner til helsenæring og kliniske studier

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til offentlig-privat samarbeid om helseinnovasjon og kliniske studier. – Det er gledelig at LMIs budskap over flere år endelig har gått igjennom.

Les mer
Kliniske studier: - Åpner du døra nå, så er det ingen der

Kliniske studier: - Åpner du døra nå, så er det ingen der

- Kliniske studier skal være en integrert del av det vi gjør, og ligge langt frem i bevisstheten vår, sier Øystein Krüger, avdelingsdirektør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst.

Les mer