Nyheter for pasientorganisasjoner (96)

Første dag – første medlemsmøte

Leif Rune Skymoen startet sin første dag som LMI-leder med besøk til medlemsselskap Bayer. — De har en unik posisjon og historie her i Norge, sier han.

Les mer
Helsenæring må bli en nasjonal strategisk eksportnæring

Helsenæring må bli en nasjonal strategisk eksportnæring

Det skriver påtroppende LMI-leder, Leif Rune Skymoen i Dagens Medisin, sammen med Christine Wergeland Sørbye og Per Morten Sandset.

Les mer
— Vil gjøre celleterapi mer tilgjengelig

— Vil gjøre celleterapi mer tilgjengelig

Thermo Fisher lanserte sitt nyeste instrument DynaCellect. Den norskutviklede teknologien vil gjøre banebrytende celleterapi smidigere, raskere og sikrere, sa selskapet fra scenen på Latter.

Les mer
- Fått gjennomslag i viktige saker for industrien

- Fått gjennomslag i viktige saker for industrien

Det sier LMIs Katrine Bryne etter at Apotekutvalget sin utredning om Fremtiden Apotek ble overlevert til helseminister Ingvild Kjerkol.

Les mer
Kronikk om Fremtidens Apotek: Ny teknologi og innovasjon må tas i bruk

Kronikk om Fremtidens Apotek: Ny teknologi og innovasjon må tas i bruk

Det skriver Katrine Bryne i Altinget, etter at utvalget hun satt i overleverte funnene sine til helseminister Kjerkol.

Les mer
— Anbud er ikke egnet for fremtidens behandlinger

— Anbud er ikke egnet for fremtidens behandlinger

Styreleder i LMI, Veronika Barrabés, fremhevet økt bruk av alternative prisavtaler og helsedata som verktøy for innkjøp av innovative legemidler da hun deltok på DM Arena om offentlige innkjøp.

Les mer
Thermo Fisher lanserer norsk-utviklet instrument for celleterapi

Thermo Fisher lanserer norsk-utviklet instrument for celleterapi

– Instrumentet representerer verdensledende norsk forskning og banebrytende kreftbehandling. Det er et eksempel på fordelene ved å satse på norsk helseindustri, sier LMIs Monica Larsen.

Les mer
- En møteplass som bygger tillit og forståelse

- En møteplass som bygger tillit og forståelse

For andre år på rad arrangerte LMI Market Access-kurs— for og med våre medlemmer og de offentlige aktørene vi samarbeider med.

Les mer
Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus

Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus

Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus. - Målet er at mange skal slippe å reise til sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging der de måtte befinne seg.

Les mer
- Forutsigbarhet og god dialog sikrer best resultat

- Forutsigbarhet og god dialog sikrer best resultat

Det sa Kristin Svanqvist fra LMIs medlemsselskap, Merck, da CONNECT og Kreftforeningen diskuterte involvering av klinikere i metodevurderinger.

Les mer
LMI etterspør handling for helsenæring

LMI etterspør handling for helsenæring

- Regjeringspartiene snakket varmt om norsk helseindustri, men den lovede drahjelpen fra regjeringen har uteblitt, sa Hans Petter Strifeldt og Monica Larsen på budsjetthøring i Næringskomiteen.

Les mer
- Norge har i dag et todelt helsevesen

- Norge har i dag et todelt helsevesen

- Det er helt nødvendig at Regjeringen nå tar grep for å sikre at pasienter får raskere tilgang til nye legemidler, sa Katrine Bryne på budsjetthøring i helsekomiteen.

Les mer