Nyheter for pasientorganisasjoner (88)

Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus

Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus. - Målet er at mange skal slippe å reise til sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging der de måtte befinne seg.

Les mer
- Forutsigbarhet og god dialog sikrer best resultat

- Forutsigbarhet og god dialog sikrer best resultat

Det sa Kristin Svanqvist fra LMIs medlemsselskap, Merck, da CONNECT og Kreftforeningen diskuterte involvering av klinikere i metodevurderinger.

Les mer
LMI etterspør handling for helsenæring

LMI etterspør handling for helsenæring

- Regjeringspartiene snakket varmt om norsk helseindustri, men den lovede drahjelpen fra regjeringen har uteblitt, sa Hans Petter Strifeldt og Monica Larsen på budsjetthøring i Næringskomiteen.

Les mer
- Norge har i dag et todelt helsevesen

- Norge har i dag et todelt helsevesen

- Det er helt nødvendig at Regjeringen nå tar grep for å sikre at pasienter får raskere tilgang til nye legemidler, sa Katrine Bryne på budsjetthøring i helsekomiteen.

Les mer
Berømmer bevilgning til metodevurderinger

Berømmer bevilgning til metodevurderinger

Regjeringen foreslår 28 millioner kroner for å styrke metodevurderingskapasitet hos Legemiddelverket og FHI. — Viser at de også ser behovene for kortere ventetid på nye behandlinger, sier LMI-rådgivere.

Les mer
- Industrien er klar til å bidra

- Industrien er klar til å bidra

Monica Larsen i LMI roser Helsedirektoratets studie som viser mulighetene for norsk antibiotikaproduksjon og mener industrien allerede er klar for første steg.

Les mer
LMI presenterte til både Helse- og næringsministeren på toppledermøte

LMI presenterte til både Helse- og næringsministeren på toppledermøte

LMI fokuserte på helseindustri i som eksportnæring, verdi fra bruk av helsedata og anskaffelser av helseprodukter i sitt innspill for å styrke norsk helsenæring.

Les mer
- Gentester er avgjørende for at riktig behandling kan gis til riktig pasient

- Gentester er avgjørende for at riktig behandling kan gis til riktig pasient

Det hjelper ikke å si ja til nye legemidler dersom sykehuslaboratoriene ikke kan gjøre gentestene som viser hvilke pasienter som kan ha nytte av dem. – Dette må strømlinjeformes, sier...

Les mer
- Industrien må med for å realisere verdiskaping

- Industrien må med for å realisere verdiskaping

Monica Larsen i LMI diskuterte hvordan Norge kan fremme og få mer ut av innovasjonen fra bioteknologiforskning i Arendal.

Les mer
LMI i debatt om blårseptanbud og migrenebehandlinger

LMI i debatt om blårseptanbud og migrenebehandlinger

Hege Edvardsen og styreleder Veronika Barrabés diskuterte utfordringene med den kontroversielle piloten om anbud på blåresept og planlagte innstramminger rundt migrenemedisiner.

Les mer
- Næringen bør ha en større rolle

- Næringen bør ha en større rolle

Hege Edvardsen fremhevet hvordan industrien er en ressurs som burde brukes mer i behandling og oppfølging av diabetespasienter under et møte i regi av Böehringer Ingelheim i Arendal.

Les mer
- Norge er som skapt for helsenæring

- Norge er som skapt for helsenæring

Det sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da mulighetene for å bygge en sterkere norsk helsenæring ble diskutert på NHO-huset, Mør, under Arendalsukas første dag.

Les mer