Nyheter for pasientorganisasjoner (14)

- Jeg ønsker mer samarbeid mellom tjenestene og næringslivet

Det sa Bent Høie og fremhevet IMPRESS-studien som eksempel på samarbeid som alle parter er tjent med i årets sykehustale, som ellers var sterkt preget av annerledesåret grunnet Koronapandemien.

Les mer
Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Regjeringen vil doble antall kliniske studier innen 2025, og gjøre slike forskningsstudier til en integrert del av behandlingen. – En svært positiv handlingsplan, sier Karita Bekkemellem.

Les mer
Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Hva vet vi om vaksinene som er under utvikling mot covid-19? Hvem utvikler dem, hvor mange har prøvd dem, hvor sikre er de og hvilke får vi til Norge?

Les mer
NRK: Kampen om medisinene

NRK: Kampen om medisinene

Beslutningsforum får kritikk i en NRK-dokumentar. LMI intervjues ved Karita Bekkemellem.

Les mer
Enighet om behov for bedret samarbeidskultur

Enighet om behov for bedret samarbeidskultur

Foredragsholderne påpekte behov for bedret kultur for samarbeid rundt brukermedvirkning da LMIs utvalg for pasientkontakt arrangerte webinar om brukermedvirkning i praksis.

Les mer
NRK: Medisinmangelen flatet ut for første gang på mange år

NRK: Medisinmangelen flatet ut for første gang på mange år

- Koronapandemien satt søkelys på legemiddelberedskap. Særlig i starten ble det virkelig åpenbart hvor sårbare man er, sier Karita Bekkemellem til NRK.

Les mer
Influensavaksinen: Hvem skal få, og hvem bør vente?

Influensavaksinen: Hvem skal få, og hvem bør vente?

Hvem har krav på influensavaksine nå, og hvem må vente? Hvorfor kan man ikke bare bestille flere vaksiner? Få svarene her.

Les mer
Dette er viktig når den aller første strategien for sjeldne tilstander lages

Dette er viktig når den aller første strategien for sjeldne tilstander lages

Norges første nasjonale strategi for sjeldne diagnoser skal utarbeides og Karita Bekkemellem blogger om hva den bør inneholde.

Les mer
LMI tar imot innspill til høring om pasientjournalloven

LMI tar imot innspill til høring om pasientjournalloven

LMI er invitert til å skrive innspill til høringen om endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven.

Les mer
Ny side for pasientorganisasjoner på LMI.no

Ny side for pasientorganisasjoner på LMI.no

Pasientkontaktutvalget har lansert en ny side på LMI.no for pasienter og -organisasjoner med mål om å tilby lett tilgjengelig, oversiktlig og relevant informasjon om legemiddelrelaterte temaer.

Les mer
Nyhetsbrev til pasientorganisasjoner

Nyhetsbrev til pasientorganisasjoner

Gjennom nyhetsbrevet vil pasientorganisasjoner få informasjon fra industrien om relevante temaer, arrangementer og problemstillinger.

Les mer
Et enstemmig storting vil tenke nytt om antibiotika

Et enstemmig storting vil tenke nytt om antibiotika

Stortinget har vedtatt å utarbeide forslag til økonomiske modeller som premierer utvikling, og ikke salg, av antibiotika. – Helt i tråd med LMIs ønsker, sier Inge Johansen.

Les mer