Nyheter for pasientorganisasjoner (50)

LMI med innspill til "Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning"

Det er viktig for vår bransje at vi har en langtidsplan som understøtter den teknologiske utviklingen og som opprettholder vår konkurransekraft. Les innspillet her.

Les mer
Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Tall og fakta om covid-19-vaksinene

Hvor mange covid-19-vaksiner er egentlig godkjent, hvor mange er på vei og hvor mange er de testet på? Her får du ferske tall og fakta.

Les mer
Katrine Bryne sitter i utvalg om fremtidens apotek

Katrine Bryne sitter i utvalg om fremtidens apotek

Regjeringen satt fredag ned et utvalg som skal på hvordan fremtiden apotek kan innrettes. LMIs Katrine Bryne representerer industrien.

Les mer
Godkjenning av GMO-studier flyttes til HOD

Godkjenning av GMO-studier flyttes til HOD

- Et svært viktig steg for flere studier til Norge, sier LMIs Hege Edvardsen, som er en av initiativtakerne bak arbeidet.

Les mer
Kronikk: Norsk kreftbehandling rykker bakover

Kronikk: Norsk kreftbehandling rykker bakover

Det skriver Karita Bekkemellem sammen med representanter for LMIs FoU-utvalg, Næringspolitiske utvalg og utvalg for avanserte terapier (ATMP) i en kronikk i Aftenposten.

Les mer
Store utfordringer rundt samarbeidskultur

Store utfordringer rundt samarbeidskultur

Karita Bekkemellem, Sveinung Stensland (H) og Tuva Moflag (Ap) pekte på manglende samarbeidsvilje blant byråkrati og embetsverk som hindre for norsk helsenæring.

Les mer
Arendalsuka 2021: onsdag

Arendalsuka 2021: onsdag

I går var det en lang dag med høy møteaktivitet her i Arendal og onsdagen blir ikke kjedelig den heller!

Les mer
- Vi trenger en konkret handlingsplan for å lykkes

- Vi trenger en konkret handlingsplan for å lykkes

Terje Aasland (AP) mener det trengs en konkret handlingsplan for å få en strategisk satsing på helsenæring, da LMI var sparket i gang Arendalsuka om helseindustri.

Les mer
Insulinbytte i apotek? - Pasientsikkerhet bør trumfe økonomi

Insulinbytte i apotek? - Pasientsikkerhet bør trumfe økonomi

- Bytte av insulin må bare skje når det er medisinsk motivert. Økonomisk motivert bytte kan skape usikkerhet blant brukerne som er helt avhengig av insulin som livsnødvendig medisin, sier...

Les mer
Venter utålmodig på strategien for sjeldne diagnoser

Venter utålmodig på strategien for sjeldne diagnoser

- Vi må ikke glemme at det er mange små pasientgrupper som ikke får den behandlingen andre pasienter tar som en selvfølge, sier Karita Bekkemellem i LMI.

Les mer
Fellesinnspill til Proba

Fellesinnspill til Proba

Melanor, Kreftforeningen, FFO og LMI har sammen skrevet et innspill til evalueringen av Nye metoder.

Les mer
Enighet om bedre dialog for alternative prisavtaler

Enighet om bedre dialog for alternative prisavtaler

Sykehusinnkjøp, Helse-Midt og LMI enes om opprettelse av fast dialog for å sikre fortgang og samhandling rundt introduksjon av nye pris- og betalingsløsninger.

Les mer