Presseklipp LMI (1976)

Skeptisk til at sykepleierne skal kunne skrive ut medisiner

13. juli 2018

Skeptisk til at sykepleierne skal kunne skrive ut medisiner

Sykepleierne bør kunne skrive ut enkelte medisiner, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket. Ikke særlig gjennomtenkt, repliserer Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin, skriver Dagens Medisin.

Trekker hjertemedisin fra markedet – kan være kreftfremkallende

13. juli 2018

Trekker hjertemedisin fra markedet – kan være kreftfremkallende

Legemiddelverket trekker hjertemedisin fra markedet. Et forurenset parti av et virkestoff gjør at medisiner kan være kreftfremkallende, skriver TV2.

136 mill. laks vaksinert i første halvår: – Sommeren blir spennende på grunn av varmen

13. juli 2018

136 mill. laks vaksinert i første halvår: – Sommeren blir spennende på grunn...

I juni ble 48,7 millioner laks vaksinert med flerkomponentvaksine. Det er nesten sju millioner flere vaksinedoser enn i juni i fjor, skriver iLaks.

Høie stiller nye krav til sykehusene om persontilpasset behandling

6. juli 2018

Høie stiller nye krav til sykehusene om persontilpasset behandling

Persontilpasset medisin må gjøres tilgjengelig for alle norske pasienter, krever helseminister Bent Høie (H). Nå må sykehusene få på plass bedre infrastruktur og systemer for vurdering av nye medisiner, skriver...

Eksplosjon hos Thermo Fisher i Lillestrøm

6. juli 2018

Eksplosjon hos Thermo Fisher i Lillestrøm

En kvinne pådro seg splint- og kuttskader og ble kjørt til Ullevål sykehus etter en eksplosjon i lokalene til en legemiddelprodusent i Svelleveien i Lillestrøm, skriver NTB/ABC Nyheter.

Kommer med tiltak for legemiddelmangel før jul

6. juli 2018

Kommer med tiltak for legemiddelmangel før jul

Helsedirektoratet melder at de innen utgangen av året skal legge frem tiltak for hvordan de skal håndtere legemiddelmangel og utelukker ikke egenproduksjon av legemidler, skriver Dagens Medisin.

Positive data for Roches immunterapi Tecentriq

6. juli 2018

Positive data for Roches immunterapi Tecentriq

IMpassion130-studien er den første fase III-studien med immunterapi som har vist at Tecentriq (atezolizumab) gir en statistisk signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) hos pasienter med avansert trippel-negativ brystkreft (TNBC),...

Enighet om bruk av restlager med HPV-vaksine

6. juli 2018

Enighet om bruk av restlager med HPV-vaksine

– Det ville blitt for dumt å destruere fungerende vaksiner. Derfor var MSD ganske tidlig i dialog med FHI om alternativ bruk, sier MSDs Hans Petter Strifeldt til NRK.

Høring – forslag til endring i LUA-listen

6. juli 2018

Høring – forslag til endring i LUA-listen

Legemiddelverket foreslår at Solvivo halstabletter Amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol 0,6mg/1,2 mg tas inn på LUA-listen. Høringsfrist 28. september.

Årsrapport om medisinrester i oppdrettslaks

6. juli 2018

Årsrapport om medisinrester i oppdrettslaks

Mattilsynet undersøkte i 2017 13 640 oppdrettsfisk, og fant at alle prøvene for legemiddelrester var under grenseverdien. De fant ingen ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika i fisken.

Kreftaksjonist krever at helseministeren går av

6. juli 2018

Kreftaksjonist krever at helseministeren går av

– Pasienter dør mens de venter på medisin, sier Finn Helge Quist, som nå gir opp og drar med kona til utlandet for nødvendig behandling, melder NRK.

Rigide regler fører til vaksine-sløseri

6. juli 2018

Rigide regler fører til vaksine-sløseri

I Bergen kommune har vi valgt å gi HPV-vaksiner som er gått ut på dato gratis til sårbare kvinner i rusmiljøet. Dette mener myndighetene vi ikke burde ha gjort, skriver...