Høringssvar fra LMI (77)

Høringssvar - Oppfølging av legemiddelmeldingen

30. august 2016

Høringssvar - Oppfølging av legemiddelmeldingen

Høringssvar fra LMI.

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

7. juli 2016

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

LMI spiller inn til Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler.