Høringssvar fra LMI (73)

Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

7. juli 2022

Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

LMI har gitt innspill til Helsedirektoratets høring av «Multippel sklerose, Nasjonal faglig retningslinje».

Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

16. juni 2022

Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Les LMIs høringssvar til Direktoratet for e-helses forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

Vaksineutvalgets innspill til Folkehelsemeldingen

28. april 2022

Vaksineutvalgets innspill til Folkehelsemeldingen

Vaksiner vil i høy grad bidra til å nå regjeringens mål om blant annet å forebygge sykdom, og fortjener derfor en sentral plass i den nye Folkehelsemeldingen, skriver LMIs vaksineutvalg...

Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

16. februar 2022

Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

Les LMI sitt innspill til høringen, hvor vi blant annet skriver at det er viktig at funnene og forslagene fra evalueringen av Nye metoder, blir bredt debattert.

Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

15. februar 2022

Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Les LMIs høringssvar til høringen om anbud på folketrygdfinansierte legemidler til Helse- og omsorgsdepartementet.

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

10. januar 2022

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Her kan du lese LMIs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

17. desember 2021

Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

Les LMIs høringssvar om innføring av nye legemidler til behandling av COVID-19.

Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

15. oktober 2021

Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og...

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i pasientjournalloven og folketrygdloven. Bakgrunnen for forslaget er å legge det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.

Høringssvar: utmåling og betaling av overtredelsesgebyr

22. juni 2021

Høringssvar: utmåling og betaling av overtredelsesgebyr

Les LMIs høringssvar her.