Høringssvar fra LMI Arkiver - Side 2 av 3 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Høringssvar fra LMI

4. september 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI til HOD

Høring - forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen.
1. september 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring, forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål.
15. august 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI til SLV

Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek.
28. juni 2017

Høringssvar fra LMI

Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. 
1. juni 2017

Høringssvar – Forslag til ny forskrift om tiltak mot Pankreassykdom

Høringssvar fra LMI.
5. mai 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Høringen gjelder avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.
23. mars 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI – forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).
15. mars 2017

Høringssvar fra LMI

Utkast til revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.
11. mars 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos RHFene fra 1. mai 2017
31. januar 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI om forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler

LMI reagerer kraftig på forslag om å tillate privatimport av utenlandske OTC-pakninger.
29. november 2016

Høringssvar – Nye rutiner for behandling av enhetspriser på legemidler

Høringssvar fra LMI.
13. november 2016

Høringssvar – Endringer i blåreseptforskriften – Utvidelse av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom

Høringssvar fra LMI.
15. september 2016

Høringssvar – Forslag til endringer i LUA-ordningen

Høringssvar fra LMI.
13. september 2016

Høringssvar – Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Høringssvar fra LMI.
2. september 2016

Høringssvar – Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Høringssvar fra LMI.