Høringssvar fra LMI (77)

Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

9. mars 2023

Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

LMI har levert inn høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet på Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Høringssvar:  Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

28. februar 2023

Høringssvar: Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

Felleskatalogen og LMI har levert inn høringssvar til Direktoratet for e-helse, som har gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler. Les høringssvaret...

Høringssvar: Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026)

21. desember 2022

Høringssvar: Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026)

LMI har avgitt høringssvar på høringen fra Direktoratet for e-helse om forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet.

Høringssvar: Legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten

21. desember 2022

Høringssvar: Legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten

LMI har gitt innspill til høringen fra HOD om beredskapslager for primærhelsetjenesten.

Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

7. juli 2022

Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

LMI har gitt innspill til Helsedirektoratets høring av «Multippel sklerose, Nasjonal faglig retningslinje».

Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

16. juni 2022

Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Les LMIs høringssvar til Direktoratet for e-helses forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

Vaksineutvalgets innspill til Folkehelsemeldingen

28. april 2022

Vaksineutvalgets innspill til Folkehelsemeldingen

Vaksiner vil i høy grad bidra til å nå regjeringens mål om blant annet å forebygge sykdom, og fortjener derfor en sentral plass i den nye Folkehelsemeldingen, skriver LMIs vaksineutvalg...

Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

16. februar 2022

Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

Les LMI sitt innspill til høringen, hvor vi blant annet skriver at det er viktig at funnene og forslagene fra evalueringen av Nye metoder, blir bredt debattert.

Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

15. februar 2022

Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Les LMIs høringssvar til høringen om anbud på folketrygdfinansierte legemidler til Helse- og omsorgsdepartementet.

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

10. januar 2022

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Her kan du lese LMIs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

17. desember 2021

Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

Les LMIs høringssvar om innføring av nye legemidler til behandling av COVID-19.