Høringssvar fra LMI (70)

Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

16. februar 2022

Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

Les LMI sitt innspill til høringen, hvor vi blant annet skriver at det er viktig at funnene og forslagene fra evalueringen av Nye metoder, blir bredt debattert.

Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

15. februar 2022

Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Les LMIs høringssvar til høringen om anbud på folketrygdfinansierte legemidler til Helse- og omsorgsdepartementet.

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

10. januar 2022

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Her kan du lese LMIs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

17. desember 2021

Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

Les LMIs høringssvar om innføring av nye legemidler til behandling av COVID-19.

Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

15. oktober 2021

Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og...

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i pasientjournalloven og folketrygdloven. Bakgrunnen for forslaget er å legge det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.

Høringssvar: utmåling og betaling av overtredelsesgebyr

22. juni 2021

Høringssvar: utmåling og betaling av overtredelsesgebyr

Les LMIs høringssvar her.

Høringssvar fra LMI

10. mai 2021

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endring i forskrift om genetisk massseundersøkelse av nyfødte.

Høringssvar fra LMI

30. september 2020

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til Forslag til endringer i liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek.

Høringssvar fra LMI

30. september 2020

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endringer i apotekloven §6-6.