Høringssvar fra LMI (73)

Høringssvar fra LMI

10. mai 2021

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endring i forskrift om genetisk massseundersøkelse av nyfødte.

Høringssvar fra LMI

30. september 2020

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til Forslag til endringer i liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek.

Høringssvar fra LMI

30. september 2020

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endringer i apotekloven §6-6.

Høringssvar fra LMI

2. september 2020

Høringssvar fra LMI

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte på høring forslag om endringer i apotekforskriften.

LMIs høringssvar om genteknologiloven

3. august 2020

LMIs høringssvar om genteknologiloven

LMI har sendt inn to høringssvar på høringen om endringer i genteknologiloven; ett for humanhelse og ett for fiskehelse.

LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

20. mai 2020

LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

LMI har i dag svart på høringen om endringer i narkotikaforskriften, som blant annet innebærer forslag om gebyrer for utstedelse av narkotikasertifikater.

Høringssvar fra LMI

3. april 2020

Høringssvar fra LMI

– Rapport fra Sykehusinnkjøp

Høringssvar fra LMI

6. januar 2020

Høringssvar fra LMI

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen

LMIs høringssvar om helsedata

11. november 2019

LMIs høringssvar om helsedata

Endringer som skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre har vært på høring. LMI har sendt inn høringssvar.

Høringssvar fra LMI

11. september 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i LUA-ordningen.

Høringssvar fra LMI

4. september 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i helsepersonelloven

Høringssvar fra LMI

3. september 2019

Høringssvar fra LMI

Utkast til en bekjempelsesplan for Pankreassykdom.