Høringssvar fra LMI (45)

Høringssvar fra LMI

2. november 2017

Høringssvar fra LMI

Om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

Høringssvar fra LMI

10. oktober 2017

Høringssvar fra LMI

Om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderinger.

Høringssvar fra LMI til HOD

4. september 2017

Høringssvar fra LMI til HOD

Høring - forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen.

Høringssvar fra LMI

1. september 2017

Høringssvar fra LMI

Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring, forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål.

Høringssvar fra LMI til SLV

15. august 2017

Høringssvar fra LMI til SLV

Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek.

Høringssvar fra LMI

28. juni 2017

Høringssvar fra LMI

Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv. 

Høringssvar fra LMI

5. mai 2017

Høringssvar fra LMI

Høringen gjelder avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.

Høringssvar fra LMI - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

23. mars 2017

Høringssvar fra LMI - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Høringssvar fra LMI

15. mars 2017

Høringssvar fra LMI

Utkast til revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høringssvar fra LMI

11. mars 2017

Høringssvar fra LMI

Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos RHFene fra 1. mai 2017