Høringssvar fra LMI (70)

Høringssvar fra LMI

2. september 2020

Høringssvar fra LMI

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte på høring forslag om endringer i apotekforskriften.

LMIs høringssvar om genteknologiloven

3. august 2020

LMIs høringssvar om genteknologiloven

LMI har sendt inn to høringssvar på høringen om endringer i genteknologiloven; ett for humanhelse og ett for fiskehelse.

LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

20. mai 2020

LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

LMI har i dag svart på høringen om endringer i narkotikaforskriften, som blant annet innebærer forslag om gebyrer for utstedelse av narkotikasertifikater.

Høringssvar fra LMI

3. april 2020

Høringssvar fra LMI

– Rapport fra Sykehusinnkjøp

Høringssvar fra LMI

6. januar 2020

Høringssvar fra LMI

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen

LMIs høringssvar om helsedata

11. november 2019

LMIs høringssvar om helsedata

Endringer som skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre har vært på høring. LMI har sendt inn høringssvar.

Høringssvar fra LMI

11. september 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i LUA-ordningen.

Høringssvar fra LMI

4. september 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i helsepersonelloven

Høringssvar fra LMI

3. september 2019

Høringssvar fra LMI

Utkast til en bekjempelsesplan for Pankreassykdom.

Høringssvar fra LMI

2. september 2019

Høringssvar fra LMI

LMI har gitt innspill til endringer i bioteknologiloven.

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

18. juni 2019

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Her kan du lese LMIs innspillsnotat.

Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

18. juni 2019

Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

LMI har utarbeidet innspill til arbeidet med helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet og har kommentert på høring om endring i SkatteFunn-ordningen.