Høringssvar fra LMI (77)

Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

15. oktober 2021

Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og...

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i pasientjournalloven og folketrygdloven. Bakgrunnen for forslaget er å legge det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.

Høringssvar: utmåling og betaling av overtredelsesgebyr

22. juni 2021

Høringssvar: utmåling og betaling av overtredelsesgebyr

Les LMIs høringssvar her.

Høringssvar fra LMI

10. mai 2021

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endring i forskrift om genetisk massseundersøkelse av nyfødte.

Høringssvar fra LMI

30. september 2020

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til Forslag til endringer i liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek.

Høringssvar fra LMI

30. september 2020

Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endringer i apotekloven §6-6.

Høringssvar fra LMI

2. september 2020

Høringssvar fra LMI

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte på høring forslag om endringer i apotekforskriften.

LMIs høringssvar om genteknologiloven

3. august 2020

LMIs høringssvar om genteknologiloven

LMI har sendt inn to høringssvar på høringen om endringer i genteknologiloven; ett for humanhelse og ett for fiskehelse.

LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

20. mai 2020

LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

LMI har i dag svart på høringen om endringer i narkotikaforskriften, som blant annet innebærer forslag om gebyrer for utstedelse av narkotikasertifikater.

Høringssvar fra LMI

3. april 2020

Høringssvar fra LMI

– Rapport fra Sykehusinnkjøp

Høringssvar fra LMI

6. januar 2020

Høringssvar fra LMI

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen