Høringssvar fra LMI Arkiver - Side 3 av 3 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Høringssvar fra LMI

30. august 2016

Høringssvar – Oppfølging av legemiddelmeldingen

Høringssvar fra LMI.
25. august 2016

Høringssvar – gjennomføring av EU-forordning om kliniske utprøvinger av legemidler til mennesker

Høringssvar fra LMI.
7. juli 2016

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

LMI spiller inn til Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler.