Høringssvar fra LMI (61)

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

7. juli 2016

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

LMI spiller inn til Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler.