Høringssvar fra LMI (77)

Høringssvar fra LMI

26. september 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til HOD - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet.

Høringssvar fra LMI

25. mai 2018

Høringssvar fra LMI

LMI har levert høringssvar til rapport om håndtering av konfidensielle enhetspriser for legemidler LMI kommenterer foreslått rutine for ansatte i helseforetakene.

Høringssvar fra LMI

9. mai 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til HOD ang. forskrift om nytt bivirkningsregister.

Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

7. mai 2018

Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

LMI har avgitt høringssvar til ekspertutvalgets rapport som har tatt for seg desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Høringssvar fra LMI til Direktoratet for e-helse.

1. mars 2018

Høringssvar fra LMI til Direktoratet for e-helse.

Invitasjon til innspill på forslaget til standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon

Høringssvar fra LMI

23. februar 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til SLV ang. opptak av inhalasjonspulver på byttelisten

Høringssvar fra LMI

5. desember 2017

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til SLVs forslag om endrede gebyrer for MT-saker.

Høringssvar fra LMI

1. desember 2017

Høringssvar fra LMI

Helsedatautvalgets rapport "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata".

LMI har gitt høringssvar om

28. november 2017

LMI har gitt høringssvar om "farmasøytutleveringen".

Høringssvar fra LMI

Høringssvar fra LMI

2. november 2017

Høringssvar fra LMI

Om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

Høringssvar fra LMI

10. oktober 2017

Høringssvar fra LMI

Om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderinger.

Høringssvar fra LMI til HOD

4. september 2017

Høringssvar fra LMI til HOD

Høring - forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen.