Høringssvar fra LMI (61)

Høringssvar fra LMI

5. mai 2017

Høringssvar fra LMI

Høringen gjelder avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.

Høringssvar fra LMI - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

23. mars 2017

Høringssvar fra LMI - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Høringssvar fra LMI

15. mars 2017

Høringssvar fra LMI

Utkast til revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høringssvar fra LMI

11. mars 2017

Høringssvar fra LMI

Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos RHFene fra 1. mai 2017

Høringssvar fra LMI om forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler

31. januar 2017

Høringssvar fra LMI om forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler

LMI reagerer kraftig på forslag om å tillate privatimport av utenlandske OTC-pakninger.

Høringssvar - Forslag til endringer i LUA-ordningen

15. september 2016

Høringssvar - Forslag til endringer i LUA-ordningen

Høringssvar fra LMI.

Høringssvar - Oppfølging av legemiddelmeldingen

30. august 2016

Høringssvar - Oppfølging av legemiddelmeldingen

Høringssvar fra LMI.