Høringssvar fra LMI (45)

Høringssvar fra LMI om forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler

31. januar 2017

Høringssvar fra LMI om forslag til endringer i regelverket for privatimport av legemidler

LMI reagerer kraftig på forslag om å tillate privatimport av utenlandske OTC-pakninger.

Høringssvar - Forslag til endringer i LUA-ordningen

15. september 2016

Høringssvar - Forslag til endringer i LUA-ordningen

Høringssvar fra LMI.

Høringssvar - Oppfølging av legemiddelmeldingen

30. august 2016

Høringssvar - Oppfølging av legemiddelmeldingen

Høringssvar fra LMI.

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

7. juli 2016

Innspill til regjeringens handlingsplan mot resistens

LMI spiller inn til Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens for lakselusmidler.