Høringssvar fra LMI (71)

Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

18. juni 2019

Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

LMI har utarbeidet innspill til arbeidet med helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet og har kommentert på høring om endring i SkatteFunn-ordningen.

Høringssvar fra LMI

27. mai 2019

Høringssvar fra LMI

Vedrørende NOU 2018:16 Det viktigste først.

Høringssvar fra LMI

15. februar 2019

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til Justis- og beredskapsdepartementet ang. utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter.

Høringssvar fra LMI

7. januar 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i legemiddelforskriften kapittel 13 om reklame for legemidler

LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

13. desember 2018

LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

LMI redegjør i sitt høringssvar for hvorfor vi er kritiske til forslaget om at det skal kunne gis overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å varsle om legemiddelmangel.

LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

30. november 2018

LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å midlertidig forby lakselusbehandling i merder i nærheten av reke- og gytefelt. LMI mener dette bygger på feil vitenskapelig grunnlag.

Høringssvar fra LMI

26. september 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til HOD - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet.

Høringssvar fra LMI

25. mai 2018

Høringssvar fra LMI

LMI har levert høringssvar til rapport om håndtering av konfidensielle enhetspriser for legemidler LMI kommenterer foreslått rutine for ansatte i helseforetakene.

Høringssvar fra LMI

9. mai 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til HOD ang. forskrift om nytt bivirkningsregister.

Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

7. mai 2018

Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

LMI har avgitt høringssvar til ekspertutvalgets rapport som har tatt for seg desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Høringssvar fra LMI til Direktoratet for e-helse.

1. mars 2018

Høringssvar fra LMI til Direktoratet for e-helse.

Invitasjon til innspill på forslaget til standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon

Høringssvar fra LMI

23. februar 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til SLV ang. opptak av inhalasjonspulver på byttelisten