Høringssvar fra LMI (77)

LMIs høringssvar om helsedata

11. november 2019

LMIs høringssvar om helsedata

Endringer som skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre har vært på høring. LMI har sendt inn høringssvar.

Høringssvar fra LMI

11. september 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i LUA-ordningen.

Høringssvar fra LMI

4. september 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i helsepersonelloven

Høringssvar fra LMI

3. september 2019

Høringssvar fra LMI

Utkast til en bekjempelsesplan for Pankreassykdom.

Høringssvar fra LMI

2. september 2019

Høringssvar fra LMI

LMI har gitt innspill til endringer i bioteknologiloven.

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

18. juni 2019

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Her kan du lese LMIs innspillsnotat.

Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

18. juni 2019

Innspill til gjennomgang av virkemiddelapparatet

LMI har utarbeidet innspill til arbeidet med helhetlig gjennomgang av virkemiddelapparatet og har kommentert på høring om endring i SkatteFunn-ordningen.

Høringssvar fra LMI

27. mai 2019

Høringssvar fra LMI

Vedrørende NOU 2018:16 Det viktigste først.

Høringssvar fra LMI

15. februar 2019

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til Justis- og beredskapsdepartementet ang. utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter.

Høringssvar fra LMI

7. januar 2019

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i legemiddelforskriften kapittel 13 om reklame for legemidler

LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

13. desember 2018

LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

LMI redegjør i sitt høringssvar for hvorfor vi er kritiske til forslaget om at det skal kunne gis overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å varsle om legemiddelmangel.

LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

30. november 2018

LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å midlertidig forby lakselusbehandling i merder i nærheten av reke- og gytefelt. LMI mener dette bygger på feil vitenskapelig grunnlag.