Presseklipp LMI (2321)

Gavedryss til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer

15. februar 2019

Gavedryss til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med over 990 millioner kroner til hjerte- og karforskning og over 145 millioner til demensforskningen. I 2019 støtter de 17 prosjekter ved Det...

Tidlig diagnostisering gir størst gevinst

15. februar 2019

Tidlig diagnostisering gir størst gevinst

Lev med diabetes tar pulsen på hva politikere og makthavere kan gjøre for å forebygge sykdommen og gjøre hverdagen bedre for de med diabetes.

SP, AP og SV etterlyser tiltak for å sikre trygg tilgang til legemidler

15. februar 2019

SP, AP og SV etterlyser tiltak for å sikre trygg tilgang til legemidler

– Saken er alvorlig. Vi har tidligere foreslått en egen sak til Stortinget om legemiddelberedskap. Det stemte regjeringspartiene imot. Vi vil igjen be Høie komme til Stortinget og redegjøre for...

Alvorlig medisinmangel

15. februar 2019

Alvorlig medisinmangel

En medisinmangel som toppet seg i fjor har fortsatt inn i 2019. Situasjonen beskrives av Legemiddelverket som «veldig alvorlig», skriver VG i dagens leder.

Å vite om genfeil gir mulighet for skreddersydd behandling

15. februar 2019

Å vite om genfeil gir mulighet for skreddersydd behandling

Kartlegging av menneskers genomer med alle sine 20.000 gener gir enorme mengder data om pasienter. Nå kan vi stille diagnoser på et detaljnivå vi tidligere bare kunne drømme om, skriver...

Informasjon fra Drug Safety komiteen

15. februar 2019

Informasjon fra Drug Safety komiteen

Drug Safety Plangruppen har besluttet å ikke  arrangere det årlige uformelle møtet i år.

LMI: «Compassionate Use» på ville veier

14. februar 2019

LMI: «Compassionate Use» på ville veier

Vi ønsker en reell dialog for å komme frem til rimelige retningslinjer, der pasientene får tilgang til legemidler, der sykehusene får kostnadskontroll og industrien får forutsigbarhet, skriver Inge Johansen, seniorrådgiver...

Beslutningsforum: Vi har flyttet risikoen over på industrien

14. februar 2019

Beslutningsforum: Vi har flyttet risikoen over på industrien

– Hvis industrien har gode medikamenter til en fornuftig pris, så er ikke dette noen risiko for dem, sier lederen av Beslutningsforum.

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer

14. februar 2019

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer

Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer som behandles i spesialisthelsetjenesten, skriver Norsk helseinformatikk.

- Jeg er nå ni år for gammel for livsforlengende medisin

14. februar 2019

- Jeg er nå ni år for gammel for livsforlengende medisin

I dag er det ett år siden Beslutningsforum, direktørene i Norges helseregioner, endret spillereglene og prioriterte meg bort. For ett år siden avgjorde Beslutningsforum at Spinraza bare skulle gis til...

Bedre pasientbehandling med norsk e-helseteknologi

14. februar 2019

Bedre pasientbehandling med norsk e-helseteknologi

Calpro har utviklet e-helseteknologien CalproSmarttm som gjør at IBD-pasienter kan overvåke sykdommen hjemme og rapportere til legen via en mobilapp, skriver nyteknikk.no.

Rekordstor legemiddelmangel i Norge

14. februar 2019

Rekordstor legemiddelmangel i Norge

Aldri før har det vært større mangel på legemidler i Norge, skriver VG.