Presseklipp LMI (2059)

Økonomisk motivert off-label bruk

25. september 2018

Økonomisk motivert off-label bruk

Legemiddelindustrien (LMI) og Legemiddelansvarsforeningen har utfordret Legemiddelverket til å mene noe om bruk av legemidler utenfor indikasjon, såkalt «off-label bruk», skriver SLV.

Frykter mangel på vanlig penicillin

25. september 2018

Frykter mangel på vanlig penicillin

Flere eksperter frykter at penicillin ikke blir laget lenger. Da må du og jeg ta sterkere antibiotika med mer bivirkninger for å bli kvitt infeksjoner, skriver NRK.

LMI kritiserer norsk-dansk forhandlingssamarbeid

25. september 2018

LMI kritiserer norsk-dansk forhandlingssamarbeid

Legemiddelindustrien mener samarbeidet kan forsinke norske pasienters tilgang til nye legemidler, skriver Farmatid.no.

Beslutningsforum sa ja til ett og nei til syv legemidler

25. september 2018

Beslutningsforum sa ja til ett og nei til syv legemidler

For høye priser er hovedbegrunnelsen til at Beslutningsforum sa nei til syv legemidler. Bare ett legemiddel fikk et betinget ja til innføring, skriver Dagens Medisin.

En farlig høring

24. september 2018

En farlig høring

Høringen om juridisk oppfølging av Prioriteringsmeldingen tar en «snarvei» ved å anføre at avgjørelser i dag ikke kan påklages. Forslagene vil uthule pasientrettigheter og medføre stor maktkonsentrasjon hos Beslutningsforum, skriver...

Kan bli et hinder for persontilpasset medisin

24. september 2018

Kan bli et hinder for persontilpasset medisin

En foreslått endring i spesialisthelsetjenesteloven kan legge utilsiktede hindringer i veien for innføring av persontilpasset medisin, skriver Arne Stenrud Berg, nestleder i Norsk Onkologisk forening, i Dagens Medisin.

Stokke Industri investerer i Curida

24. september 2018

Stokke Industri investerer i Curida

Farmasibedriften Curida i Elverum har fått ytterligere en sterk privat investor med på laget. Investeringsselskapet Stokke Industri AS går inn på linje med Canica, Klaveness Marine og statens investeringsselskap Investinor....

Velkommen til Drug Safety Forum!

20. september 2018

Velkommen til Drug Safety Forum!

Påmeldingsfrist til møtet er 19. oktober!

Siste frist for HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

20. september 2018

Siste frist for HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at over 104 000 har tatt imot tilbudet frem til nå.

Her blir den første finske legemiddelpakningen med unik sikkerhetskode verifisert

20. september 2018

Her blir den første finske legemiddelpakningen med unik sikkerhetskode verifisert

En pakke med legemiddelet Taptiqom ble første legemiddelpakke pilotverifisert gjennom det finske verifikasjonssystemet, skriver FiMVO og Farmatid.

En vakker dag har vi glemt demens

20. september 2018

En vakker dag har vi glemt demens

For å finne en kur for demens, må det forskes. For å kunne forske trengs det økonomisk støtte. Denne uken arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen den årlige Demensaksjonen.

Vi trenger flere feltstudier på hydrogenperoksid

20. september 2018

Vi trenger flere feltstudier på hydrogenperoksid

Den siste uken har riksmediene skrevet kritisk om bruk av hydrogenperoksid som behandling mot lakselus, basert på en studie fra IRIS. Men laboratoriestudier alene er ikke godt nok, skriver forsker...