Presseklipp LMI Arkiver - Side 95 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

4. mai 2017

Hold av datoen for nordisk møte om kliniske studier

Arrangeres i Helsinki 25. og 26. oktober.
4. mai 2017

Lovende resultater fra norsk prostatakreft-vaksine

De første publiserte resultatene fra en norskutviklet vaksine mot prostatakreft viser at godt over åtte av ti har en immunrespons, skiver Dagens Medisin.
3. mai 2017

Bivirkningsrapport for 2016 – hva kan vi lære?

I 2016 mottok Legemiddelverket 166 meldinger om dødelig utfall. Tre legemiddelgrupper bidro til 90 % av dødsfallene, skriver Legemiddelverket.
3. mai 2017

Kopimedisin – bra for noen, men ikke for alle

Anne-Lise Harberg er avhengig av livsviktig medisin etter at hun ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i 1993. Men feil type medisin kan få alvorlige følger […]
3. mai 2017

Nytt møte i Biomedical Network

Tema: Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?
2. mai 2017

Norsk legemiddelindustri skapte verdier for 6,3 milliarder i 2015

Legemiddelindustrien er også største bidragsyter til omsetningsveksten i helseindustrien, skriver Dagens Medisin Pharma.
2. mai 2017

Helse Møre og Romsdal med underskudd

Den økonomiske framtiden til Helse Møre og Romsdal ser ikke lys ut. Forverrer årsprognosen med 75 millioner, skriver Sunnmørsposten. Forverrer årsprognosen med 75 millioner  
2. mai 2017

En av fem smolt har brukt det nye lusemiddelet

Svært mange av de settefiskene som gikk i sjø i Chile i fjor ble behandlet med det nyeste virkestoffet på markedet mot lus. Det meldes om lovende resultater. Nå avventer Elanco de norske legemiddelmyndighetene før det kan tas i bruk her, skriver Kyst.no
28. april 2017

Helseindustriens verdiskaping har så vidt begynt

Les Karita Bekkemellems blogg hos Dagens Medisin.
28. april 2017

– Helsevesenet utnytter ikke mulighetene

- Norske sykehus og kommuner er lite villige til ta i bruk nye løsninger som ville gitt oss mer helse per krone, sier Kristin Skogen Lund. Menon Economics har i en ny rapport sett på verdien av helsenæringen, skriver NHO.
28. april 2017

Psykofarmaka: Snakk om bivirkninger

En del leger kan ikke nok om hvordan legemidlene virker, ifølge forsker Jørgen Bramness, skriver psykiskhelse.no
28. april 2017

Endret finansieringsansvar for 114 kreftlegemidler

Fra 1. mai 2017 blir finansieringsansvaret for 114 kreftlegemidler overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene, skriver Helsedirektoratet.
28. april 2017

Ottersen rektor ved Karolinska institutet

Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen (62) ved Universitetet i Oslo er ansatt som rektor ved Karolinska institutet i Sverige, skriver forskning.no
27. april 2017

OUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskning

Organisation of European Cancer Institutes har etter en svært nøye gjennomgang besluttet å gi Oslo universitetssykehus (OUS) status som Comprehensive Cancer Center. Akkrediteringen er gitt for sykehusets samlede kreftvirksomhet, og omfatter alle klinikker og avdelinger som er involvert i diagnostisering og behandling av kreft, skriver Oslo Universitetssykehus.
27. april 2017

Bruk av legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen fordoblet på 10 år

Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer fikk syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere (PPI) på resept i 2016, skriver Folkehelseinstituttet.