Nyheter LMI (1895)

Belønning for arbeidsmiljøinnsats

Belønning for arbeidsmiljøinnsats

Onsdag denne uken feiret AbbVie topplasseringen i Great Place to Work Norge. At det sammenfalt med besøk av europasjef og ny norgessjef gjorde ingenting.

Les mer
Helsenæring med stort potensial

Helsenæring med stort potensial

En bred allianse går nå i bresjen for å løse Norges helseutfordringer. Fem grep kan legge grunnlaget for en stor norsk helsenæring.

Les mer
- Slik kan vi ikke ha det

- Slik kan vi ikke ha det

Karita Bekkemellem i LMI mener legemiddelindustrien og myndighetene må jobbe sammen for å hindre antibiotikaresistens og miljøødeleggelser.

Les mer
Alle vil ha kliniske studier

Alle vil ha kliniske studier

- Hvis barnet ditt får kreft; ikke nøl med å takke ja til å delta i en klinisk studie. Barnet ditt er ingen forsøkskanin for det, og prøvene må tas...

Les mer
Status for legemiddelindustrien i Norge

Status for legemiddelindustrien i Norge

Ni av LMIs medlemsbedrifter hadde produksjon av legemidler i 2015. Novartis og Pfizer er de største legemiddelfirmaene på det norske markedet.

Les mer
Derfor ønsker vi elektroniske pakningsvedlegg

Derfor ønsker vi elektroniske pakningsvedlegg

Bedre for miljøet, reduserte produksjonskostnader og umiddelbart tilgjengelig oppdatert informasjon til pasienten.

Les mer
Felleskatalogen satser digitalt

Felleskatalogen satser digitalt

Starter utfasing av papirkatalogen fra neste år.

Les mer
LMI svarer på kritikken fra Kreftforeningen

LMI svarer på kritikken fra Kreftforeningen

– Det er svært forståelig at kreftpasienter som ikke får tilgang til ny behandling fordi den er for dyr, blir fortvilet, skriver Karita Bekkemellem på TV2.no.

Les mer
Nyttige dager hos NTNU

Nyttige dager hos NTNU

I forrige uke var LMI invitert til Trondheim – for å blir kjent med prosjekter og forskningsarbeid i NTNU og St. Olavs hospital.

Les mer
Stortinget har vedtatt Legemiddelmeldingen

Stortinget har vedtatt Legemiddelmeldingen

Debatten i Stortinget bar preg av enighet om hovedlinjene i legemiddelpolitikken. Det er bred enighet om de legemiddelpolitiske målsetningene og de viktigste veivalgene fremover.

Les mer
Miljømerking i Felleskatalogen

Miljømerking i Felleskatalogen

Etter ønske fra Legemiddelindustrien (LMI) har datterselskapet Felleskatalogen nå innført miljømerking på hundrevis av legemidler.

Les mer